Pressmeddelande

Mitsubishi Electric ställer ut på EcoPro 2019Praktisk demonstration av tekniker för hantering av miljöproblem

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3319

Tokyo den 20 november 2019Mitsubishi Electric Corporation meddelade i dag att företag i koncernen kommer att ställa ut på EcoPro 2019, en allmän miljömässa på mässan Tokyo Big Sight i Tokyo från den 5 till den 7 december under temat ”Skydda luften, jorden och vattnet med våra hjärtan och tekniker för att skapa en mer hållbar framtid för alla”. Mitsubishi Electric kommer att presentera sin vision för den globala miljön 2050 med hjälp av praktiska demonstrationer av moderna tekniker och företag som hanterar aktuella miljöproblem.

Bild av Mitsubishi Electrics monter

Bild av Mitsubishi Electrics monter

 1. Bland annat kommer följande att visas upp:
  • Mitsubishi Electrics vision om den globala miljön 2050 och miljöverksamhet:
   • Allvarliga globala miljöproblem och medvetenhet om de problemen
   • Företag som hjälper till att lösa miljöproblem genom till exempel global miljöövervakning, minskning av miljöpåverkan och katastrofskydd
  • Nya livsstilar i harmoni med naturen
  • Attraktioner att uppleva och evenemang att delta i
   • Simulering av överföring av elektricitet via kraftöverföringsledningar för att hjälpa besökarna att förstå hur det fungerar samtidigt som de har roligt
   • Studentevenemang där studenter från allt från grund- till högskolor presenterar vad de har åstadkommit inom miljöutbildning och -forskning

Zoner och huvudutställningar (några exempel)

 1. Ingången
  • Simulering av den globala miljön 2050 med hjälp av en jordglob
  • Modeller av satelliten IBUKI-2 (GOSAT-2) för övervakning av växthusgaser, de meteorologiska satelliterna Himatwari-8/-9 och satelliten DAICHI-2 (ALOS-2) för markobservation
 2. Luftzonen
  • Virtuell presentation av överföring av elektricitet via kraftledningar
  • System med vakuumrengöring som omedelbart bekräftar rengjorda områden
 3. Landzonen
  • Radarteknik för havsytan, med hög frekvens för att snabbt upptäcka tsunamier och snabbt fastställa deras storlek

   https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0125-b.html

  • Återvinningsmetod där vattnets specifika vikt används till att separera plaster från hushållsapparater
  • Produkter tillverkade av återvunnen isolering (glasull) från kylskåp
 4. Vattenzonen
  • Ozongenerator för rengöring av vatten med elektricitet

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar