Pressmeddelande

Mitsubishi Electric har fått utmärkelsen Gold Rating inom CSR 2019 av EcoVadis

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3318

Tokyo den 6 November 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har fått utmärkelsen Gold Rating inom CSR (Corporate Social Responsibility) 2019 av EcoVadis, ett CSR-utvärderingsföretag som är baserat i Frankrike. Utvärderingen omfattar de fyra CSR-kategorierna miljö, rättvisa och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Mitsubishi Electric fick särskilt höga poäng inom kategorierna miljö och hållbar upphandling, vilket är ett kraftfullt erkännande av dess framgångsrika ansträngningar att skydda den globala miljön och genomföra socialt ansvarsfulla upphandlingar.

Utmärkelsen Gold Rating innebär att Mitsubishi Electric är bland de högsta 5 procenten av alla företag som har bedömts av EcoVadis.

Mitsubishi Electric Group har tagit sig an utmaningen att lösa sociala utmaningar, som miljöfrågor och resurs- och energifrågor, genom sina produkter, system och tjänster. Genom att göra det främjar det initiativ som skapar värde, som att uppnå både ”hållbar utveckling” och ”säkerhet och komfort”. Dessutom kommer det att fortsätta att bidra till att uppfylla SDG:s gemensamma globala mål genom att fortsätta sträva efter hållbar tillväxt för alla aktiviteter, inklusive värdeskapande.
Mer information om CSR på Mitsubishi Electric Group:
https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html

EcoVadis (https://www.ecovadis.com/) bedömer leverantörer i 155 länder inom 198 inköpskategorier enligt 21 CSR-indikatorer. Det använder olika internationella CSR-standarder för sina metoder, FN:s Global Compact, GRI (Global Reporting Initiativ) och ISO 26000. Utvärderingsresultatet från EcoVadis används av mer än 55 000 företag.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar