Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar hissen MOVE för den europeiska marknadenSärskilt utformad för låga och medelhöga kontorsbyggnader och flervåningshus

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3317

Tokyo den 1 november 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man lanserar sin nya modell av hissen MOVE, en utrymmesbesparande hiss med kort leveranstid och liten miljöpåverkan som är lämplig för låga och medelhöga kontorsbyggnader och flervåningshus i Europa. Utvecklingen och tillverkningen hanteras av dotterbolaget Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), som kommer att marknadsföra modellen i Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och andra länder i Europa, med målet att sälja 1 500 enheter per år under det räkenskapsår som slutar i mars 2026.

Hissen MOVE för den europeiska marknaden

Huvudfunktioner för MOVE

 1. 1)Kort leveranstid tack vare lokal produktion och förenklad produktstruktur
  • Kort tillverknings- och transporttid tack vare lokal produktion och europeiska leverantörer av delar
  • Förenklad produktstruktur som möjliggör snabbare installationer genom att minska mättiden på plats
 2. 2)Miljövänlig produkt som lämpar sig för kraven på den europeiska marknaden
  • Produktdesign som är baserad på konceptet Cradle to Cradle®* för att minska påverkan under hela produktens livscykel, från valet av råvaror till kassering efter produktens livslängd
  • Optimerad för energieffektivitet motsvarande klass A** i standarden VDI 4707***
  1. *Tillverkning som stöder miljön globalt och den biologiska mångfalden genom att eliminera koncept ”avfall” för att se till att material används i ett kontinuerligt kretslopp med användning och återanvändning, från en produkt till nästa.
  2. **Baserat på intern forskning (normala specifikationer: kapacitet: 1 050 kg, 6 stopp, 1,0 m/s). Den faktiska klassen fastställs med utgångspunkt från den installerade utrustningen och varierar beroende på specifikationerna för hissen/byggnaden.
  3. ***Hissenergieffektivitetsstandard publicerad av Association of German Engineers. Klasserna från A (högsta) till G anger energiprestanda.

Lanseringsöversikt

Produktnamn Användning Kapacitet
(personer)
Hastighet Lansering Pris
MOVE Passagerare 630–1 050 kg
(8–14)
1,0 eller 1,6 m/s 1 november 2019 Enligt offert


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar