Pressmeddelande

Mitsubishi Electric visar upp autonoma körtekniker implementerade i nytt xAUTO-testfordonMöjliggör autonom parkering och körning på gator

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3314

Tokyo, 21 oktober 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de visar upp den senaste versionen av xAUTO, ett fordon som kan köra autonomt på gator utan HD-kartor, och som har funktioner för autonom parkering både inom- och utomhus, under 46th Tokyo Motor Show 2019 på mässan Tokyo Big Sight från 24 oktober till 4 november. xAUTO är en demonstrationsbil som innehåller Mitsubishi Electrics ledande teknik för autonom körning.

Mitsubishi Electrics xAUTO demonstrationsfordon för autonom körning

Mitsubishi Electrics system för autonom körning realiseras med sensorfusionsteknik som implementeras med perifera sensorer, millimetervågsradar och kameror m.m., samt infrastrukturassisterad teknik som omfattar CLAS-signaler (Centimeter Level Augmentation Service) från Quasi Zenith Satellite System och tredimensionella kartor med hög upplösning. Systemet, som nu kan köra på gator utan HD-kartor och har funktioner för autonom parkering både inom- och utomhus, har testats på faktiska gator nära Tokyo Waterfront och i staden Tsukuba, som ligger norr om Tokyo. I framtiden förväntar sig Mitsubishi Electric att implementera helt autonom körning inom särskilda områden (Autonomous Driving Level 4) genom att implementera egenutvecklad teknik för trafikkontroll, som för närvarande används för både järnvägar och flygplan samt AI-teknik (artificiell intelligens), nämligen Maisart®.*

 1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyMaisart

Funktioner

 1. 1)Autonom körning i lokala områden utan HD-kartor
  Fordonsbanedata med Centimeter Level-teknik, som mäts med hjälp av en fusionsalgoritm med CLAS-baserade positioneringsdata och andra fordonsdata, som hastighet, girhastighet (graden av lateral rörelse) osv., registreras flera gånger. Dessa bandata kombineras sedan till en lokal HD-karta för användning med systemet för autonom körning. Det innebär att systemet kan fungera på platser där det inte finns högupplösta kartor, t.ex. bostadsområden, privata vägar, landsvägar osv.
 2. 2)Exakt positionering och dirigering för autonom parkering både utomhus och inomhus
  XAUTO:s automatiska parkeringssystem beräknar den bästa körvägen till en viss parkeringsplats utifrån en driftsplan (parkeringsplats, passagepunkter osv.) som tillhandahålls av ett styrsystem. När du parkerar utomhus spårar systemet den beräknade rutten med CLAS-baserad positionering. Inomhus beräknar systemet positionerna exakt med hjälp av kameror monterade på xAUTO för att upptäcka riktmärken som är installerade på parkeringsplatsen.
 3. 3)Egentutvecklad sensor-fusionsteknik känner konstant av fordonets periferi snabbt och exakt
  I allmänhet kräver system för autonom körning olika sensorer, t.ex. radar, kameror osv. Men eftersom databearbetningstiden och datauppdateringscyklerna varierar beroende på sensorernas metod för datainsamling kan igenkänningsfel inträffa när tidsbegränsad information bearbetas samtidigt. För att lösa detta problem utvecklade Mitsubishi Electric en ”sensor-fusionsteknik” som smidigt integrerar information från olika sensorer genom att justera datautgångstiden för varje sensor. Det innebär att systemet är robust och exakt känner av situationen runt fordonet samt fordonets hastighet.
 1. xAUTO och Maisart är registrerade varumärken som tillhör Mitsubishi Electric Corporation.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar