Pressmeddelande

Mitsubishi Electric uppnår framgångsrik brytning av felström med 160 kV DC-brytareDet framgångsrika testet ingår i ett projekt från European Commission Research och kommer att sporra utbyggnad av HVDC-transmissionsnätverk

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3313

Tokyo, 10 oktober 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade att deras 160 kV mekaniska HVDC*-kretsbrytarprotoyp (mekanisk DCCB) framgångsrikt har avbrutit toppströmmen på 16 kA som orsakar fel i ett verkligt system inom 7 millisekunder: ett testkrav som anges i projektet PROMOTioN**. Testet utfördes som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet PROMOTioN på KEMA:s högeffektslaboratorier hos DNV-GL, en internationell test- och certifieringstjänst baserad i Nederländerna.

Efter det framgångsrika testet fortsätter nu Mitsubishi Electric med kommersialisering av DCCB. Den beprövade tillförlitligheten hos komponenterna förväntas bidra till att utveckla stabila, tillförlitliga och ekonomiska DC-kraftnät.

 1. *High Voltage Direct Current: DC-spänning högre än 1 500 V
 2. **Progress On Meshed HVDC Offshore Transmission Networks

Den 160 kV mekaniska DCCB-prototyp som användes i testerna

Bakgrund och testresultat

HVDC-transmission är ett billigare alternativ till AC-transmission och drar nytta av lägre effektförlust över långa avstånd. Det är effektivt för att ansluta offshore-vindkraftparker till kraftnät på land i Europa, särskilt i Nordsjön och Östersjön. På senare år har kravet på högre tillförlitlighet och lägre kostnad för DCCB:er ökat, vilket drivs av behovet av att utöka HVDC-transmissionsnätverken och säkerställa en mer kontinuerlig och stabil drift.

AC-strömmen kan brytas vid nollströmmen i varje halvcykel, men vid DC-brytning måste nollströmmen skapas artificiellt, eftersom den saknar naturlig nollström. Dessutom används omvandlare för att konvertera AC till DC före transmission, och det är därför nödvändigt att avbryta all onormal ström innan omvandlarna stängs av i händelse av spänningsfall vid fel. Höghastighetsbrytning inom några millisekunder krävs därför för DCCB. Mitsubishi Electric har framgångsrikt avbrutit DC-strömmen med en mekanisk DCCB-prototyp, som kan skapa nollström artificiellt inom sådana minimala tidsramar.

Funktioner hos mekanisk DCCB

 1. 1)Höghastighetsbrytning vid onormal ström
  • Höghastighetsbrytning vid onormal ström sker genom användning av elektromagnetiska enheter i kretsbrytaren.
 2. 2)Låga ledningsförluster
  • Mitsubishi Electrics koncept är en högeffektiv HVDC-transmission genom transmission av strömmen endast med fysiska komponenter, vilket innebär minimal ledningsförlust, i motsats till användning av halvledare.
 3. 3)Låg kostnad och litet format
  • Kostnadseffektiva mekaniska kontakter som är mindre känsliga för driftsförhållanden används, till skillnad från brytningsmetoder som använder halvledarelement. Utan behov av renrum och kylsystem kan anläggningar med litet utrymmesbehov för HVDC-transmission till låg kostnad användas.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar