Pressmeddelande

Mitsubishi Electrics KOTSUMON-systemet använder AI-videoteknik för att analysera rörelser hos arbetare som arbetar i produktionslinjer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3312

TOKYO, 9 oktober 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag sitt nyutvecklade KOTSUMON®-system som använder sig av AI-teknik som har utvecklats av företagets Maisart®* för att extrahera videodata för automatisk identifiering och analys av specifika typer av mänskliga rörelser, till exempel som de arbetare i produktionslinjer utför. Det enda systemet kräver är en vanlig videoinspelning för att automatiskt kunna mäta arbetseffektivitet och upptäcka utelämnade eller felaktiga rörelser. Den här informationen förväntas tillverkare använda för att effektivisera de olika arbetsuppgifterna och på det sättet uppnå en högre produktivitet.

 1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyMaisart

En effektivare driftanalys tack vare användning av KOTSUMON

Viktiga egenskaper

 1. 1)Mäter arbetstid och upptäcker felaktiga rörelser för att minska analystid till en tiondel av den normala analystiden
  Mitsubishi Electrics nya system identifierar automatiskt rörelser till 90 procents exakthet** genom att använda AI inlärning av en arbetares positioner och rörelser. Eftersom analysen kan utföras med hjälp av vanliga videor finns det ingen anledning att fästa sensorer på arbetarna eller göra något annat. Dessutom är den analytiska arbetsbelastningen och tiden en tiondel så stor och lång som för vanliga analyser** som utförs manuellt med visuell observation av arbetsledare. Tekniken utvecklades i samarbete med Professor Aoki Yoshimitsu och Aoki Media Sensing Laboratory vid institutionen för elektroteknik samt fakulteten för vetenskap och teknik vid Keio University.
  1. **Baserat på interna analyser
 2. 2)Extrahering och visualisering av rörelser möjliggör en standardiserad analys som kan utföras av alla arbetsledare
  Korrigering av rörelserna hos en arbetare i produktionslinjer är generellt sätt en process som består av tre steg: först upptäcker man olämpliga eller onödiga rörelser, sedan bestämmer man vilka ändringar inom fysiska processer eller arbetsmiljön som behöver göras och slutligen lär man arbetaren att utföra uppgifter med mer effektiva rörelser. Ofta rör sig arbetare för snabbt för att kunna identifiera felaktiga rörelser visuellt. Analysresultaten kan också variera beroende på vilken arbetsledare som har utfört analysen och detta gör det svårt att få kontinuerligt värdefulla resultat med hjälp av manuella analyser.
  Mitsubishi Electrics nya system, som bygger på principerna för rörelseeffektivitet,*** kan extrahera en arbetares rörelsedata från video och därmed automatiskt upptäcka felaktiga rörelser. Även problem som inte uppmärksammas vid manuell analys kan identifieras automatiskt för att säkerställa enhetliga, standardiserade resultat som inte påverkas av vilken arbetsledare som jobbar under skiftet.
  1. ***En empirisk regel som innefattar ungefär 30 artiklar har föreslagits av Frank Gilbreth, en pionjär inom rörelseforskning. Regeln ska minimera utmattning, vilket ökar effektiviteten och utnyttjar energin hos människor på ett effektivt sätt.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar