Pressmeddelande

Mitsubishi Electric levererar ytterligare järnvägssystem till Nederlandse Spoorwegens nya generation av EMU-tåg (Electric Multiple Unit)Den nya beställningen kommer att bidra till att stärka företagets transportsystemsverksamhet i Europa

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3303

TOKYO, 19 september 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har fått ett kontrakt av den spanska tågkonstruktören Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) för att tillhandahålla högteknologisk drivutrustning för 88 Sprinter New Generation (SNG) EMU-tåg för det nederländska järnvägsbolaget Nederlandse Spoorwegen. Företaget har redan fått en beställning angående leverans av elektrisk utrustning till 118 av de nya tågenheterna under RÅ 2015 (1 april 2014 – 31 mars 2015), vilket innebär att det antal tåg där Mitsubishi Electrics drivutrustning kommer att driftsättas uppgår till 206 och sammanlagt består av totalt 706 vagnar. I samarbete med den tyska filialen av Mitsubishi Electric Europe B.V., avser Mitsubishi Electric att stärka sin transportsystemsverksamhet i Europa med hjälp av den senaste beställningen som ska levereras mellan RÅ 2021 (1 april 2020 – 31 mars 2021) och RÅ 2023 (1 april 2022 – 31 mars 2023).

  • Sprinter New Generation (Nederlandse Spoorwegen)

  • VVVF-växelriktare

Nederlandse Spoorwegen och CAF valde Mitsubishi Electric som leverantör av utrustning för ytterligare 88 tåg efter en utvärdering av den drivutrustning som levererats enligt det ursprungliga kontraktet och som redan används i tåg som trafikerar det nederländska järnvägsnätet. Utvärderingen visade på energibesparingar och andra effektivitetsvinster till följd av utrustningens mindre format och Mitsubishi Electrics regenerativa bromssystem, vilket bidrar till att säkerställa en stabil och säker drift av tågen.

Kund Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
Projektvolym Leverans av drivutrustning till 88 printer New Generation EMU-tåg (drivmotorer, VVVF-växelriktare)
Leverans RÅ 2021 (1 april 2020 – 31 mars 2021) – RÅ 2023 (1 april 2022 – 31 mars 2023)

Om Nederlandse Spoorwegen

Namn Nederlandse Spoorwegen (nederländskt järnvägsbolag)
Grundades 1938
Huvudkontor Utrecht, Nederländerna
Nätverksstorlek Cirka 3 200 km


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar