Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar FR-E800-serie med växelriktare för allmänt brukAnslutning till olika nätverk ger stöd för smarta fabriker och infrastrukturer inom olika fält

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3300

TOKYO, 10 september 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man släpper elväxelriktare i FR-E800-serien, med ett utbud på 44 nya modeller, från och med 9 december. Den nya serien, med säkerhetsfunktioner som uppfyller IEC 61508-standarder, stöder flera nätverk som t.ex. CC-Link IE TSN, nästa generations öppna industriella nätverk, och gör tillverkning smartare inom olika fält genom att integrera världens första*1 krets för detektering av korrosiv gas*2 och branschens första*1 AI-baserade diagnostikfunktioner. Från och med april 2020 kommer Mitsubishi Electric att lansera en rad nya modeller med funktioner för säkerhetskommunikation, t.ex. säkerhetsbegränsad hastighet, som också uppfyller relevanta IEC-standarder. Sortimentet kommer att utökas ytterligare till totalt 120 modeller.

 1. *1Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 10 september 2019
 2. *2Patentsökt. Relevant pressmeddelande från 4 september 2019:
  ”Mitsubishi Electric utvecklar världens första metallkorrosionssensor konstruerad för montering på kretskort”
  https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0904.html

FR-E800-serien

Viktiga egenskaper

 1. 1)En mängd nätverk stöds, vilket möjliggör smarta fabriker och anläggningar
  • Ethernet- och säkerhetskommunikationsmodeller stöder flera öppna industriella nätverk som CC-Link IE TSN, Ethernet/IP och MODBUS/TCP. Det bidrar till produktivitetsförbättring och energibesparingar på anläggningar, bl.a. för infrastruktur som luftkonditioneringsenheter och vattenreningsanläggningar.
 2. 2)Färre driftstopp tack vare förebyggande underhåll och dataanalys
  • Genom att integrera världens första krets för detektering av miljöer med korrosiv gas kan man upptäcka tecken på skador på växelriktaren som orsakas av vätesulfid eller andra korrosiva gaser, vilket minskar driftstopp för utrustningen.
  • Maisart®*3 är integrerat i FR Configurator2, installationsprogrammet för växelriktare. Orsakerna till driftstopp, som överström orsakad av acceleration, analyseras med hjälp av branschens första AI-baserade diagnostikfunktioner, vilket bidrar till att minska driftstoppen.
  1. *3 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology
 3. 3)Säkerhetsfunktioner för att garantera säker drift av utrustningen (stöd från och med april 2020)
  • Användarnas säkerhet garanteras genom att säkerhetsfunktioner som uppfyller internationella standarder används.
  • Motorvarvtalet beräknas baserat på aktuellt värde eller andra data utan användning av hastighetsdetektorer när funktionen för säkerhetsbegränsad hastighet används. Detta bidrar till minskad användning av kablage och till kostnadsbesparingar.

Slutförandeschema för utveckling

Specifikation Typ Pris Utvecklings-
slutförande
Säljmål
Ethernet-modeller
(22 modeller)
FR-E820-0.1KE till 7.5KE, 9 modeller Kontakta vår
kundsupport
December 9 850 000
enheter
under RÅ 2021
FR-E840-0.4KE till 7.5KE, 7 modeller
FR-E860-0.75KE till 7.5KE, 6 modeller
Standard-
modeller
(22 modeller)
FR-E820-0.1K till 7.5K,
9 modeller
FR-E840-0.4K till 7.5K,
7 modeller
FR-E860-0.75K till 7.5K,
6 modeller

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar