Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar världens första metallkorrosionssensor konstruerad för montering på kretskortDen förebygger fel på utrustningen genom att upptäcka metallkorrosion orsakad av exponering för atmosfären

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3299

Tokyo, 4 september 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat vad som tros vara den första* metallkorrosionssensorn som är tillräckligt liten för att kunna monteras på kretskort. Den nya sensorn använder teknik för övervakning av metallkorrosion som utvecklats av Mitsubishi Electric och som detekterar graden av den korrosion på metallkomponenter som orsakas av korrosiva gaser, t.ex. svavelföreningar i atmosfären. Genom att använda flera givare med olika korrosionsmotstånd kan korrosionsgraden upptäckas stegvis, vilket förhindrar att utrustningen går sönder. Mitsubishi Electric planerar att införa den nya tekniken i sitt eget sortiment av industriutrustning.

 1. * Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 4 september 2019

Exempel på användningsområden för den nya sensorn

Viktiga egenskaper

 1. 1)Världens första kompakta metallkorrosionssensor som kan monteras direkt på kretskort
  • Den enkla strukturen med en tunn metallfilm och resistorer på en yta på bara 1,6 mm x 0,8 mm gör att sensorn kan monteras direkt på kretskortet för att enkelt användas i industriutrustning och liknande produkter, vilket är helt banbrytande.
  • Detektering under förhållanden som närmare motsvarar miljön inuti utrustningen eliminerar behovet av att installera ytterligare mätinstrument, t.ex. externa sensorer.
 2. 2)Korrosionsgraden kan upptäckas stegvis
  • Korrosionens förlopp mäts genom att man mäter korrosionsgivarnas elektriska motstånd.
  • Korrosionsgivarnas motstånd kan justeras genom att ändra metallinnehållets sammansättning och tjocklek.
  • Genom att använda flera givare med olika korrosionsmotstånd kan korrosionsgraden upptäckas stegvis, vilket förhindrar att utrustningen går sönder.

När metaller exponeras för korrosiva gaser i atmosfären utvecklas korrosionen från ytan till insidan och förvandlas till rost. Eftersom rostens elektriska motstånd är tiotusentals gånger högre än metallens kan korrosionsförloppet mätas genom att man mäter ökningen av det elektriska motståndet.

Kärnspecifikationer

Konfiguration av korrosionssensorn
 • Består av en tunn metallfilm och resistorer
 • Hög känslighet uppnås genom att serieansluta resistorer till en tunn metallfilm som fungerar som ledare
Mått
(B×D)
1,6 mm × 0,8 mm – måtten är samma oavsett metallfilmens material och tjocklek eller resistorernas motståndsnivå

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar