Pressmeddelande

Mitsubishi Electric ska genomföra utvärdering av ”dynamiska skyltar” och siktar mot internationell standardisering

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3296

TOKYO, 26 augusti 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man genomför en formell utvärdering av dess ”dynamiska skyltar”, en ny teknik som möjliggör projicering av animerade bilder såsom vägbeskrivningar och varningar på golv av offentliga anläggningar och andra byggnader. Platsen för studien, vars syfte är att utveckla den internationella standardiseringen av symboler som används i dynamiska skyltar samt användandet av dem, blir Musashino Forest Sport Plaza i Chofu City, Tokyo. Utvärderingen utförs under herrarnas internationella rullstolsbasketturnering, ”Mitsubishi Electric WORLD CHALLENGE CUP 2019”, som anordnas där från 29 augusti till 1 september 2019.

Utvärderingen kommer att genomföras som en del av initiativet International Standardization of Dynamic Sign (internationell standardisering av dynamiska skyltar), en gemensam satsning av National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) och Mitsubishi Electric som är en del av ett projekt på uppdrag av the Ministry of Economy, Trade and Industry till Japanese Standards Association.

I och med driftsättningen av dynamiska skyltar blir det enklare och bekvämare för besökare att hitta rätt väg på stora anläggningar. På så sätt ämnar Mitsubishi Electric att bidra till att förverkliga ett samhälle där alla har lika lätt att ta sig fram, samt att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

  • Exempel på dynamisk skylt

  • Bild på utvärderingsexemplar

Bakgrund

Trots att animerade, dynamiska skyltar redan har tagits i bruk i Japan och andra länder, finns det för närvarande inga överenskomna standarder gällande synlighet eller vilka symboler som används. Denna utvärdering, som är ett globalt initiativ lett av Japan, utgör det första försöket att standardisera dess tillämpning och användning.

Mot internationell standardisering

Mitsubishi Electric har redan genomfört en utvärdering av dynamiska skyltar i offentliga anläggningar, som järnvägsstationer, och vid sportevenemang. Företagets analys av de data som hämtades ur dessa utvärderingar bekräftade att de ger en kostnadseffektiv lösning för problem med god synlighet och bristande bekvämlighet som finns på sådana anläggningar. Detta gör användningen av anläggningarna avsevärt enklare.

Med de data som samlats in har Mitsubishi Electric definierat kriterier, däribland synlighet och utformningen av specifika symboler, och föreslår i samarbete med AIST globalt standardiserade format för dessa till den internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Som en del av kraven för den här standardiseringen kommer företaget att genomföra utvärderingar av dynamiska skyltar som ger vägledning till säten på evenemang och hissar, med innehåll som uppfyller de föreslagna standarderna.

Med hjälp av dessa utvärderingar och relaterade aktiviteter ämnar Mitsubishi Electric att bidra till att skapa anläggningar med enkel åtkomst för alla personer och hoppas mer allmänt på att framhålla fördelarna med dynamiska skyltar för samhället i stort.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar