Pressmeddelande

Mitsubishi Electric-anläggning får certifiering för nollenergibyggnaderDen första medelstora kontorsbyggnaden som certifierats i Japan under uppförandet

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3295

TOKYO, 7 augusti 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företagets kommande testanläggning för ZEB – Zero Energy Buildings är Japans första medelstora kontorsbyggnad (över 6 000 m2) under uppförande som får högsta femstjärniga BELS-klassning (☆☆☆☆☆) och Zero Energy Building-certifiering ( ZEB) av Building-Housing Energy-efficiency Labeling System, en tredjepartsorganisation för certifiering i Japan. Klassificeringen, som mäter energibesparande prestanda baserat på BEI (Building Energy Index), avser byggnadens teoretiska prestandanivåer.

Mitsubishi Electric bygger testanläggningen för ZEB – Zero Energy Buildings i Kamakura i Kanagawaprefekturen, söder om Tokyo, för att utveckla och demonstrera ZEB-relaterad teknik. Anläggningen planeras att tas i drift i september 2020.

Mitsubishi Electric arbetar med teknisk utveckling baserat på sitt ZEB+-koncept för konstruktion och uppgradering av byggnader under hela dess livscykel för miljöeffektivitet, energibesparing, produktivitet, komfort och kontinuitet i verksamheten.

  • Bild av testanläggning för ZEB – Zero Energy Buildings

Certifieringen erkänner anläggningens beräknade minskning av energiförbrukning med 103 % (inklusive produktion av fotovoltaisk energi) jämfört med den omgivande regionens genomsnittliga förbrukning. Den totala energiförbrukningen för luftkonditionering, ventilation, varmvatten, belysning och hissar mäts utifrån standarder för energibesparing uppsatta av Japans National Institute for Land and Infrastructure Management år 2016. För att kvalificera sig för certifieringen har Mitsubishi Electric optimerat utformningsvillkoren för hela byggprocessen, vilket maximerar effektiviteten för utrustning och system som ska installeras i anläggningen, samt introducerat ZEB-baserade lösningar för luftkonditionering, belysning och fotovoltaiska system.

Mitsubishi Electric förväntar sig att den globala ZEB-marknaden utökas till 40 biljoner yen år 2030 och den japanska marknaden till 130 miljarder yen år 2020 och 630 miljarder yen till år 2030.

Mitsubishi Electric registrerade sig 2017 hos Ministry of Economy, Trade and Industry som en officiell ZEB-planerare. Företaget har som mål att snabba på utvecklingen och användningen av ZEB-relaterad teknik för att bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling och uppnå högre energibesparingar, mer komfortabelt boende och mer praktiska kontorsmiljöer med egenutvecklade ZEB+-koncept.

  1. ZEB+ är ett registrerat varumärke som tillhör Mitsubishi Electric Corporation.Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar