Pressmeddelande

Mitsubishi Electric återigen inkluderad i FTSE4Good Index Series

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3292

TOKYO, 31 juli 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man för tredje året i följd har inkluderats i FTSE4Good Index Series och FTSE Blossom Japan Index.

FTSE4Good Index Series och FTSE Blossom Japan Index har grundats av FTSE Russell, en global index- och dataleverantör, och är hjälpmedel när man mäter hur väl företag implementerar starka metoder gällande miljömässiga, bolagsstyrningsmässiga och sociala frågor. FTSE4Good Index Series och FTSE Blossom Japan Index används ofta för att skapa och utvärdera ansvarsfulla investeringsfonder och andra produkter.

Mitsubishi Electric, som åtagit sig att uppnå Förenta nationernas globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), skapar mervärde genom att på samma gång sträva efter hållbarhet, säkerhet och bekvämlighet, vilket förmedlas i företagsmottot ”Changes for the Better” (positiv förändring).


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar