Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar AI-baserad diagnostikteknikAI minskar stilleståndstiden och ökar produktiviteten i fabriker och anläggningar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3290

TOKYO, 8 juli 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att de har utvecklat vad som tros vara världens första diagnostikteknik baserad på företagets egen Maisart®*1 AI-teknik (artificiell intelligens) som använder sig av maskininlärning för att analysera sensordata och sedan generera en modell av en produktionsmaskins övergång mellan olika driftslägen, vilket gör att tekniken kan känna av avvikelser snabbt och noggrant för förbättrad produktivitet i fabriker och anläggningar.

  1. *1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology

Konventionella och nya avkänningstekniker för avvikelse

Viktiga egenskaper

  1. 1)Använder AI för noggrann upptäckt av maskinavvikelser baserat på modell av driftsövergångar
    • Till skillnad från konventionell diagnostikteknik, som använder samma villkor för avvikelseavkänning oavsett maskinens aktuella driftsstatus, analyserar den nya AI-tekniken sensordata för att automatiskt generera en modell av maskinens övergång mellan olika driftslägen, och använder sedan modellen för att ange optimala förhållanden för att känna av avvikelser under varje åtgärd.
    • Tecken på maskinfel kan korrekt upptäckas innan själva haveriet, vilket bidrar till att minska arbetet i samband med underhåll och med driftavbrott i fabriker och anläggningar.
  2. 2)AI underlättar införandet av avvikelseupptäcktssystem
    • Den nya AI-tekniken eliminerar krångliga manuella inställningar för att förenkla införandet av avvikelseavkänningssystem.Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar