Pressmeddelande

Mitsubishi Electric presenterar miljörapport för 2019Bekräftar stadiga framsteg under den 9:e miljöplanens första år

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3289

TOKYO, 28 juni, 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har presenterat en miljörapport för 2019 som dokumenterar de resultat och insatser inom miljöinitiativ som genomförts av Mitsubishi Electric under det räkenskapsår som avslutades i mars 2019. Rapporten bekräftar att gynnsamma framgångar uppnåtts genom minskning av CO2 vid produktion samt minskade resursinsatser, vilket bidrar till att nå de årliga målen i Mitsubishi Electrics nionde treårsplan för miljöarbete fram till räkenskapsåret 2021 och är en plan för minskade koldioxidutsläpp, ökad återvinning och harmoni med naturen.

Viktiga initiativ och resultat för räkenskapsåret 2019

 1. 1) Skapa koldioxidsnåla samhällen: minska utsläppen av växthusgaser i både produktion och användning
  Under det nyss avslutade räkenskapsåret 2019 minskades de totala CO2-utsläppen vid produktion (andra växthusgaser än CO2 omvandlat till CO2-massa) till 1,3 miljoner ton, vilket överträffar målet på 1,43 miljoner ton, tack vare åtgärder såsom introduktion av högeffektiv utrustning och reviderade åtgärder*1. CO2-utsläpp som kan härledas till energi förväntades stiga med 60 000 ton på grund av ökad produktion under året, men steg faktiskt bara med 30 000 ton tack vare introduktionen av högeffektiv, energibesparande utrustning och nya åtgärder för att eliminera avfall vid produktionsanläggningar. De utsläpp av växthusgaser som inte är koldioxid uppgick till 180 000 ton (CO2 eller motsvarande*2) överträffade avsevärt målet på 250 000 ton, vilket uppnåddes genom byte till köldmedier med låg potential för global uppvärmning och förbättringar av verksamheten.

  CO2-utsläpp från produkter i användning på marknaden minskade med 36 procent jämfört med målet på 35 procent. Mängden minskade CO2-utsläpp vid användning av produkter uppgick till 77 miljoner ton, vilket överskrider målet på 70 miljoner ton. Den kraftiga minskningen kunde åstadkommas genom ökade energibesparingar som uppnås genom nätaggregat, luftkonditionering, vattenuppvärmningssystem etc.
  1. *1CO2-utsläppkoefficient på 0,487 t CO2/MWh från Federation of Electric Power Companies of Japan under räkenskapsåret 2013
  2. *2Potential för global uppvärmning hos växthusgaser som inte innehåller CO2, baserat på det värde som används i IPCC:s andra utvärderingsrapport 1995

 2. 2) Skapa återvinningsbaserade samhällen: reduceringar av produktstorlek och vikt för att minska resursinsatser och vattenförbrukning
  Resursinsatserna har minskat med 45 procent jämfört med räkenskapsåret 2001 och överträffat målet på 40 procent genom att minska i storlek och vikt på produkter såsom gasurladdningsströmbrytare, servomotorer och stora videosystem.

  Vattenförbrukning per enhet minskades med 23 procent jämfört med utgångsfrekvensen för räkenskapsåret 2011, betydligt högre än målfrekvensen på 8 procent (beräknas genom att lägga en procentenhet till minskningsandelen varje år från räkenskapsåret 2011). Globala mätningar innehöll mer återanvändning av vatten i produktionsprocesser och återanvändning av avloppsvatten som tidigare hade släppts ut.

  Mitsubishi Electric och dess dotterbolag i Japan har uppnått sina mål för effektivt resursutnyttjande i fråga om slutförvaring av avfall, men andelen på 0,52 procent för utländska dotterbolag nådde inte riktigt upp till målet på 0,5 procent trots förbättrad prestanda i denna kategori under föregående år.


 3. 3) Skapa ett samhälle i samklang med naturen: utökade aktiviteter för att främja biologisk mångfald runt anläggningar i Japan
  För att bevara den biologiska mångfalden, inklusive ovanliga och inhemska arter genomför gruppen biologiska undersökningar vid alla de 24 anläggningarna i Japan samt aktiviteter inom området ”Improvement of Green Quality” (förbättringar av grön kvalitet). Naturutflykter för vuxna och barn genomfördes inom initiativen Mitsubishi Electric Outdoor Classroom och projektet Satoyama Woodland och lockade om planerat runt 4 000 deltagare.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar