Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar pilotprojekt för att leverera övervakningssystem för vattennätverk med ett brett område i Sri LankaSamarbetar med Kobe, Japan, för att förbättra stabiliteten och kvaliteten på vattentillgången i Sri Lanka

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3287

Tokyo, 18 juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har lanserat ett fullskaligt samarbetsprojekt där japanska tekniker används för att leverera ett centraliserat övervakningssystem för hantering av ett vattennätverk med ett stort antal vattenreningsanläggningar i Sri Lanka. Projektet kommer att genomföras under överinseende av Japan International Cooperation Agency (JICA) och i samarbete med Kobe, *1 Japan, som har använt Mitsubishi Electrics vattenreningsanläggningar. Mitsubishi Electric, som stödjer Förenta nationernas mål för hållbar utveckling (SDGs*2), kommer nu att tillämpa sin vattenreningsteknik, sina kunskaper och erfarenhet för att förbättra stabiliteten och kvaliteten på vatten i Sri Lanka.

 1. *1Mitsubishi Electric och Kobe undertecknade ett avtal om utveckling av vatten- och infrastrukturverksamhet utomlands den 1 december 2015.
 2. *2Sustainable Development Goals. En åtgärdsplan som antagits av FN:s generalförsamling 2015 för människor, planeten och välstånd mot 2030.

Översikt

Ett av JICA:s initiativ är att främja användningen av japansk teknik i den privata sektorn för att stödja sociala och ekonomiska framsteg i utvecklingsländer. Förutom att bidra till utveckling hjälper aktiviteterna även tjänstemän i de här länderna att bättre förstå den mångsidiga och avancerade teknik som japanska företag erbjuder. Genom det tillkännagivna projektet kommer Mitsubishi Electric att leverera sitt övervakningssystem för vattennätverk med ett brett område till Sri Lankas National Water Supply and Drainage Board (NWSDB). Företaget kommer också att tillhandahålla utbildning i verksamheten, inklusive möjligheter att observera och utbilda med ett faktiskt system som används i Japan, och med rundturer i fabriker som tillverkar vattenreningsutrustning. Mitsubishi Electric föreslog projektet till JICA och det godkändes i augusti 2017. Ett kickoff-möte och en workshop hölls i Sri Lanka i mars för att förklara syftet med och strukturen för projektet, och nu lanseras projektet i år i samarbete med Kobe.

Projektbakgrund

Mitsubishi Electric har levererat fler än 100 system till fem länder och en region sedan starten för sin globala verksamhet inom vattenrening 2003. Baserat på lokala utvärderingar som utfördes i Sri Lanka 2015 fastställde Mitsubishi Electric att data om vattenkvalitet och vattenmängd inte utnyttjades på ett effektivt sätt. Företaget föreslog JICA att introducera ett övervakningssystem för vattennätverk med ett brett område och genomföra relaterade workshops genom ett samarbetsprojekt.

Projektdetaljer

 1. 1)Stöd för oberoende lösning av vattentillgångsproblem
  • Workshops kommer att hållas för att utbilda NWSDB-ingenjörer om övervakningssystem för vattennätverk i breda områden i Japan och Sri Lanka. En av dessa workshops kommer att hållas i Japan den 20–26 juni, och kommer att innehålla en inspektionsrundtur i Kobe Central Control Center för vattentillförsel för att introducera japansk vattenreningsteknik. Huvudmålet är att utbilda ingenjörer i hur de kan identifiera och lösa problem självständigt.
 2. 2)Överföring av japansk avancerad teknik, kunskaper och erfarenhet
  • Mitsubishi Electric kommer att överföra avancerade tekniker för övervakning och styrning av vattenrening samt tillhörande driftsupport.
  • Kobe City Water Works Bureau kommer att överföra sina kunskaper och erfarenhet om användningen av övervakning och kontroll av vattenrening från användarens synvinkel.
 3. 3)Etablering av pilotsystem med lokala företag
  • Mitsubishi Electric kommer att installera utrustning för mätning av vattenkvalitet och vattenmängd samt pilotsystemet för kommunikation och övervakning av mätdata i områdena Delhiwala och Kalutara Manager Regional Support Center Western South för NWSDB nu i oktober.
  • För att stärka den lokala tekniska kapaciteten kommer Mitsubishi Electric att använda Sri Lanka-företag för inköp av utrustning, programmering av programvara samt installation och underhåll av pilotsystemet.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar