Pressmeddelande

Mitsubishi Electric investerar i Akribis Systems Pte Ltd Strävar efter att stärka industriella automationslösningar genom att införliva linjära servosystem

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3286

TOKYO, 18 juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har gått in som delägare i Akribis System Pte Ltd (Akribis), en tillverkare av linjära servomotorer*1 och linjära steg*2 i Singapore, för att stärka sina industriella automationslösningar för den globala marknaden. Genom att integrera sina servosystem och andra produkter inom industriell automation med Akribis produktutbud strävar Mitsubishi Electric efter att tillgodose ökande behov av tillverkning av produkter med höga specifikationer och hög precision som använder viktig ny teknik, till exempel 5G, för att möta efterfrågan som genereras av IoT-relaterade verksamheter.

  1. *1En direktdriven motor som är införlivad i produktionsutrustningen för att ge hög hastighet och exakt rörelsestyrning
  2. *2En produkt som kombinerar linjära styrskenor och monteringssteg

Om Akribis Systems Pte Ltd

Företagets namn Akribis Systems Pte Ltd
CEO Leow Yong Peng
Plats 5012 Techplace II Ang Mo Kio Ave 5 #01-05, Singapore 569876
Grundande Augusti 2004
Kapital 0,5 miljon SGD
Anställda 704 (maj 2019)
Verksamhet Design, tillverkning och försäljning av linjär steg och tillhörande komponenter
Webbplats http://www.akribis-sys.com/

Bakgrund

På grund av miniatyriseringen av och den hög funktionaliteten hos smartphones och snabbare anpassning av elfordon ökar efterfrågan på linjära servomotorer och linjära steg för användning i utrustning för att tillverka halvledare, platta bildskärmar, litiumjonbatterier osv. för att uppnå ökad produktivitet och precision. Mitsubishi Electrics servosystem används på många olika produktionsanläggningar runt om i världen, tack vare företagets starka industriella automationsproduktutbud där MELSERVO-J5-serien ingår, det första AC-servosystemet för generella ändamål som stöd för CC-Link IE TSN, nästa generations industriella öppna nätverk. Genom sina investeringar i Akribis, som står för en stor andel av den globala marknaden för linjära servomotorer och linjära steg, strävar Mitsubishi Electric efter att påskynda utvecklingen av e-F@ctory*3 och stärka sina totala industriella automationslösningar genom att kombinera egna servosystem och andra industriella automationsprodukter med Akribis breda produktutbud och flexibla anpassningsmöjligheter.

  1. *3En integrerad lösning som bygger på industriell automation och IT med syftet att minska den totala kostnaden för att utveckla, producera och underhålla produkter.
  • Mitsubishi Electrics servosystem

  • Akribis linjära servomotorer och linjära steg


  1. MELSERVO och e-F@ctory är registrerade varumärken som tillhör Mitsubishi Electric Corporation.

  2. CC-Link IE TSN tillhör den oberoende, öppna nätverksorganisationen CC-Link Partner Association.

  3. Andra företags- och produktnamn som nämns i den här texten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive organisation.Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar