Pressmeddelande

Mitsubishi Electric presenterar koncernens 2050-vision för miljömässig hållbarhetLångsiktiga miljöinsatser fram till år 2050 för ett återvinningsbaserat samhälle med låga koldioxidutsläpp

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3285

TOKYO, 13 juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterade i dag sin 2050-vision för miljömässig hållbarhet. Med denna vill företaget klargöra sin hållning till hanteringen av långsiktiga miljöproblem och skapa nya värderingar för en hållbar framtid år 2050.

Syfte med 2050-visionen för miljömässig hållbarhet

I enlighet med företagets miljövision för år 2021* har Mitsubishi Electric genomfört insatser för att förverkliga ett återvinningsbaserat samhälle med låga koldioxidutsläpp som fungerar i harmoni med naturen, vilket återspeglar Mitsubishi Electrics löfte att fungera som en ansvarsfull, ekoinriktad företagsmedborgare. I och med 2050-visionen för miljömässig hållbarhet, med framförhållning till april 2021 och många år därefter, utkristalliseras miljöskydd som en ännu större företagsprioritering, och fler insatser föreskrivs för att förbättra det. Visionen fastställer Mitsubishi Electrics framtida kurs mot att genomföra viktiga insatser utifrån miljödeklarationen och de tre miljöinsatsriktlinjerna till 2050.

  1. * https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/environment/policy/ev2021/index.html

Miljödeklaration

”Skydda luft, mark och vatten med kärlek och teknik för att skapa en mer hållbar framtid för alla.”

Tre miljöinsatsriktlinjer

  1. Mitsubishi Electric Group ska använda olika tekniska tillgångar inom en mångfald av verksamhetsområden för att minska olika miljöproblem, bl.a. begränsa klimatförändringarna, utveckla resurskretsloppet och främja harmoni med naturen genom hela värdekedjan.
  2. Uppmana till utveckling av affärsinnovationer för kommande generationer Mitsubishi Electric Group ska utnyttja interna och externa styrkor, vid behov kombinera dem för att lösa svåra problem och ta sig an utmaningen att utveckla teknik och affärsinnovationer för kommande generationer.
  3. Offentliggöra och dela nya värderingar och livsstilar Mitsubishi Electric Group ska uppmuntra till aktiv dialog, samarbete och samskapande med många människor och organisationer utanför koncernen i syfte att offentliggöra och dela nya värderingar och livsstilar som leder till ett bekvämt leverne i harmoni med naturen.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar