Pressmeddelande

Mitsubishi Electric förvärvar ICONICS, Inc. i USA Förbättrar programvaruutbudet för att stärka e-F@ctory FA-IT integrerad lösning

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3282

TOKYO, 13 maj 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man förvärvar resterande aktier i ICONICS, Inc., ett amerikanskt programvaruföretag med fokus på SCADA-*1, IoT-, mobil-, analys- och molnbaserade programvaruprodukter för tillverknings-, industri- och byggnadsautomation, för att göra företaget till ett 100 % integrerat dotterbolag inom Mitsubishi Electric Group. Mitsubishi Electric har som mål att förbättra sitt programvaruutbud för att förverkliga e-F@ctory,*2 inklusive edge computing, genom att kombinera ICONICS kapacitet för programvaruutveckling med Mitsubishi Electrics teknik för fabriksautomation.

Förvärvet är föremål för godkännande och andra sedvanliga avslutsvillkor, och förväntas avslutas inom Mitsubishi Electrics räkenskapsår som slutar i mars 2020.

  1. *1SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) är en programvara som används tillsammans med programmerbara styrsystem eller andra automationsprodukter för att övervaka eller samla in data från produktionsanläggningar.
  2. *2e-F@ctory är en integrerad lösning som bygger på fabriksautomation (FA) och IT med syftet att minska den totala kostnaden för att utveckla, producera och underhålla produkter.

Om ICONICS

Företagets namn ICONICS, Inc.
CEO Russell L. Agrusa
CFO James L. Kent
Plats 100 Foxborough Boulevard, Foxborough, MA 02035, USA
Grundades Juni 1986
Verksamhet Programvaruutveckling, försäljning och service av SCADA, IoT och molnbaserade lösningar
Webbplats http://iconics.com/

Bakgrund

I takt med att efterfrågan för användning av IoT-teknik i tillverkningsindustrin ökar, har Mitsubishi Electric – baserat på dess e-F@ctory-koncept – lanserat programvaruprodukter som är kompatibla med Edgecross*3-plattformen. ICONICS har utvecklat och erbjuder konkurrenskraftiga programprodukter för olika affärsområden, till exempel industriell automatisering och besitter etablerad teknik och enastående kunskap för utveckling av industriell programvara för SCADA, IoT-, mobil-, analys- och molnbaserade lösningar.

Mitsubishi Electric syftar till att genom det här förvärvet stärka sin utvecklingskapacitet genom att integrera ICONICS tekniska färdigheter, kunskap och teknik för utveckling av programvaruprodukter för att förverkliga e-F@ctory. Framöver kommer Mitsubishi Electric att tillhandahålla olika typer av programvaruprodukter för att möta behoven av att utnyttja data i tillverkningsindustrin och därigenom bidra till förbättrad tillverkningsproduktivitet och kvalitet.

  1. *3Edgecross är en öppen programvaruplattform från Japan med stöd för edge computing och FA-/IT-integrering


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar