Pressmeddelande

Mitsubishi Electric levererar terminaldopplerlidar till den internationella flygplatsen i BukarestDen här andra europeiska leveransen tar den globala försäljningen närmare målet på 2,5 miljarder yen till mars 2021

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3274

Tokyo, 4 april 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att man har fått ett kontrakt av ROMATSA (Romanian Air Traffic Services Administration), den nationella leverantören för flygtrafik- och flygmeteorologitjänster i Rumänien, för att tillhandahålla ett terminaldopplerlidarsystem (DIABREZZA™ A-serien) för användning på Henri Coandă International Airport i Bukarest, Rumäniens mest trafikerade internationella flygplats. Systemet levereras 2020 av Mitsubishi Electric enligt en beställning från systemintegreraren "Centrul Pentru Servicii De Radiocomunicatii SRL (CSR)". Mitsubishi Electric har tidigare fått ett kontrakt för terminaldopplerlidar för Nice Côte d'Azur Airport, vilket gör leveranskontraktet till Henri Coandă företagets andra i Europa och tionde i världen. Företaget utökar sin väderradar- och lidarverksamhet på globala marknader, med en nettoförsäljning på cirka 2,5 miljarder yen till räkenskapsåret som slutar i mars 2021.

DIABREZZA™ A-seriens terminaldopplerlidar

Väderradarsystem med terminaldoppler mäter nederbördsrörelser med hjälp av mikrovågor för att effektivt upptäcka vindskjuv runt flygplatser under förhållanden med nederbörd. För maximal säkerhet måste avkänning ske under alla väderförhållanden och inte bara vid nederbörd. Det gör integreringen av radar och lidar särskilt viktig. Det gäller inte bara på stora flygplatser utan även på medelstora flygplatser som hanterar jetplan och där hårda vindförhållanden förekommer.

En terminaldopplerlidar skickar ut laserstrålar och detekterar sedan ljus som reflekteras tillbaka från damm eller andra partiklar i luften, vilket gör att systemet kan använda skiftningen i dopplerfrekvens i ljuset som reflekteras tillbaka för att mäta vindhastighet och riktning. Med hjälp av dessa data kan farliga fenomen som vindskjuv och mikroutbrott upptäckas inom observerbara områden. Mitsubishi Electric har utökat detta observationsområde till mer än 20 km med sin vågledarförstärkare, som uppfyller standarderna och rekommenderade metoder för ICAO (International Civil Aviation Organization), ett FN-organ som arbetar för att standardisera globala civila flygverksamheter och regelverk.

Mitsubishi Electric har levererat terminaldopplerlidarsystem till flygplatser sedan 2015. Sex system har levererats och ytterligare tre är planerade att levereras till internationella flygplatser i Beijing Daxing (Kina), Nice Côte d'Azur (Frankrike) och Kansai (Japan), utöver Henri Coandă. ROMATSA valda Mitsubishi Electrics terminaldopplerlidarsystem baserat på dess höga utvärdering av företagets teknik samt dess starka leveransstabilitet till större flygplatser över hela världen.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar