Pressmeddelande

Mitsubishi Electric tar fram företagsövergripande ramverk för produktsäkerhet Ett internt verktyg för att minska säkerhetsriskerna

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3270

TOKYO, 18 mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man 1 april upprättar en åtgärdsgrupp för incidenter inom produktsäkerhet (Product Security Incident Response Team, PSIRT) som ett nytt företagsövergripande ramverk för att snabbt och tillförlitligt kunna reagera på och minska riskerna inom cybersäkerhet i produkter och relaterade tjänster för alla divisioner och grenar.

När IoT blir allt med utbrett ökar risken för att produkter utsätts för cyberattacker. Företag som säljer nätverksanslutna produkter är skyldiga att motverka riskerna och på ett ansvarsfullt sätt lämna ut information om hot som kan påverka kunderna. Mitsubishi Electrics nya PSIRT-enhet kommer att skapa ett företagsövergripande ramverk för att styra och hantera produkternas säkerhetsåtgärder och hjälpa kunderna att undvika allvarliga skador eller påverkan från cybersäkerhetsrisker.

PSIRT-chefer kommer att utses på varje affärsgrupps huvudkontor och fabrik för att övervaka riskerna och produktsäkerheten under överinseende från PSIRT på huvudkontoret. Förutom att åtgärda säkerhetsproblem med produkter kommer teamet att stärka säkerhetsrelaterade tekniska satsningar redan under produktens utvecklingsstadium.

I juni 2019 lanserar Mitsubishi Electric en kundwebbplats för produktsäkerhet och insamling av information om sårbarhet. Dessutom kommer en ny frågeavdelning hantera kundrapporter angående säkerhetsfrågor separat från den befintliga kundsupporten för enskilda produkter. Genom att snabbt och effektivt kommunicera med kunderna om säkerhetsfrågor vill Mitsubishi Electric stärka kundernas förtroende för säkerheten i Mitsubishi Electrics produkter och tjänster.


Obs!

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar