FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3264

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric öppnar ”TAKUMI”, ett utbildningscenter för installation i Inazawa i Japan

Nytt utbildningssystem förväntas förbättra säkerhet, trygghet och bekvämlighet

PDF-version (PDF:209.3KB)

TOKYO, 26 februari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget startar verksamheten för ”TAKUMI”, ett utbildningscenter för installation i Inazawa, för installationsutbildning för hissar och rulltrappor den 1 april. Anläggningen, som är uppkallad efter det japanska ordet för ”stor mästare”, finns i Inazawa Works lokaler, företagets moderfabrik för tillverkning av hissar och rulltrappor, i Inazawa, Aichi prefektur, Japan.

Mitsubishi Electric förstärker sin globala utbildning av tekniker för att förbättra kvaliteten på hiss- och rulltrappsinstallationerna för ökad säkerhet, trygghet och bekvämlighet på den globala marknaden. Företaget planerar att öka antalet nyinstallationstekniker i Japan med upp till 1 000 nya medarbetare och antalet installationsarbetsledare utanför Japan med upp till cirka 350 innan räkenskapsåret slutar i mars 2020.

”TAKUMI”-utbildningscentret för installationer i Inazawa

Detaljer

Namn ”TAKUMI”-utbildningscentret för installationer i Inazawa
Plats 1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture, Japan
(Inazawa Works lokaler)
Byggnadens omkrets 411 m2 (golvyta: 2 182 m2)
Struktur Stål (6 våningar ovan markplan)
Verksamhet 1 april 2019
Investering 1,07 miljarder yen
Huvudanläggningar - Tio schakt för praktisk installationsutbildning
- Åtta hissar för praktisk utbildning
- Farosimulatorer
Miljövänlig utrustning - 20 kW solkraftsproduktion på taket
- LED-lampor för all belysning inom byggnaden

Funktioner

1)
Praktisk utbildning med riktig utrustning för att snabbt uppgradera installationskompetens och -färdigheter
Deltagarna i teknikerutbildningen får använda riktig utrustning i verkliga miljöer för att snabbt skaffa sig praktisk installationskompetens och -kunskap
Utbildningsplanen matchas mot olika färdighetsnivåer för att förbättra alla teknikers förmågor
2)
Experimentell träning med användning av VR-teknik för att öka medvetenheten om potentiella risker och arbetssäkerhet
- Simulatorer med VR-teknik gör det möjligt för deltagarna att uppleva situationer med faror som kan tänkas uppstå på installationsplatser
- Deltagarna lär sig bemästra säkerhetsprocedurer vid installation genom att använda riktig utrustning för övningar för speciella säkerhetsåtgärder, t.ex. transport av tung utrustning, svetsning och arbete på höga platser
3)
Mer gedigen utbildning för installationsarbetsledare utanför Japan för att öka global installationskompetens
- Utökade utbildningsprogram och ett certifieringssystem för arbetsledare höjer kvaliteten och antalet lokala installationsarbetsledare för företag utanför Japan som säljer hissar och rulltrappor
- Utbildade arbetsledare höjer kompetensen och medvetenheten om säkerhet hos tekniker vid närstående företag utanför Japan

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.