FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3262

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric tillhandahåller system för övervakning och analys av tåginformation för tåg i den nya 2000-serien på Tokyo Metros Marunouchilinje

IoT och stora datamängder används till att göra driften säkrare och mer tillförlitlig

PDF-version (PDF:165.5KB)

Tokyo den 19 februari 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har levererat sitt TIMA-system (Train Information Monitoring and Analysis) för tåg i den nya 2000-serien på Tokyo Metros Marunouchilinje. Från och med den 23 februari 2019 kommer TIMA att göra det snabbare att lösa eventuella verksamhetsproblem samt optimera tidpunkten för inspektioner och byte av delar. I det nya systemet kommer IoT, visualisering av stora datamängder och analys av information som samlas in på tågen att användas till att göra tågverksamheten ännu säkrare och mer tillförlitlig.

Översikt över Mitsubishi Electrics TIMA-system

Tåg i 2000-serien på Tokyo Metros Marunouchilinje

Med hjälp av TIMA kommer Mitsubishi Electric att kunna tillhandahålla Tokyo Metro med IoT-baserade tjänster för övervakning och analys av tåginformation för att optimera tidpunkten för schemalagt och tillståndsbaserat underhåll. Dessutom överväger Tokyo Metro att använda vissa av de stora datamängder som samlas in och lagras i TIMA som öppna data för värdeskapande passagerartjänster som tillhandahålls via smartphoneapplikationer eller andra tekniker.

Marunouchilinjen har 336 tåg, är 24,2 km lång och har 28 tågstationer. Den går mellan Ogikubo i västra Tokyo och Ikebukuro i norra Tokyo, passerar genom centrala Tokyo och affärsdistriktet Marunouchi, som den är uppkallad efter. Enligt Tokyo Metro åkte i genomsnitt 1,6 miljoner passagerare med den under 2017.

Funktioner

1)
Visualisering av tågstatus genom insamling av information för bearbetning på datacenter
- Mitsubishi Electrics senaste TIS-system (Train-Information Management System) används till att samla in information om alla tåg, som var de befinner sig, vilken innertemperatur de har och hur många passagerare de har. Därefter överförs informationen till ett datacenter via en höghastighetsdatalänk med hög kapacitet för att visualisera aktuell status för alla tåg och för att kunna jämföra med lagrad information.
- All insamlad information lagras, vilket gör det möjligt visa historisk information i visualiseringen av tågstatus.
2)
Snabb och exakt informationsdelning mellan tågförarna och personalen vid kontrollcentret minimerar stilleståndstiden för tåg.
- TIS används till att övervaka utrustningen ombord och skicka varningar om avvikelser, som felstatus eller tågplats, till kontrollcentret och depåerna via ett datacenter.
- Det går att visa skärmen i förarhytten på tågen på kontrollcentret och depåerna, vilket gör att det går att dela information snabbt och exakt för att underlätta effektiva motåtgärder och därmed minimera stilleståndstiden för tåg.
3)
I framtiden kommer det att finnas möjlighet att analysera tågutrustningsinformationen för att optimera tidpunkten för inspektion och byte av reservdelar.
- Tågutrustningsinformation, som ström och spänning, som samlats in med hjälp av TIS kan analyseras för att optimera tidpunkten för inspektioner och byte av delar.
- Gör det möjligt att optimera tidpunkten för inspektioner och byte av delar baserat på resultatet av analys av de stora datamängder som samlats in med hjälp av utrustningen ombord.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.