FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3256

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar superkompakt kraftaggregat och elektrisk maskin med hög effekttäthet för hybridelfordon

Utvidgar kupéutrymmet och förbättrar bränsleeffektiviteten för hybridelfordon

PDF-version (PDF:229.6KB)

TOKYO, 13 februari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat vad som tros vara världens minsta1 kraftaggregat för ett hybridelfordon med två motorer (två växelriktare och en omvandlare). Det har en volym på bara 2,7 liter och erbjuder en världsledande effekttäthet på 150 kVA/L. Motorn har också en förstklassig2 uteffekttäthet på 23 kW/L. Med en strömhalvledarmodul helt i kiselkarbid (SiC), hög densitetsförpackningsteknik och en asymmetrisk rotorstruktur bidrar Mitsubishi Electrics nya kraftaggregat och motor till att förbättra bränsleeffektiviteten och samtidigt möjliggöra flexibla installationer och utvidga utrymmet för fordonens kupéer.
1 Enligt Mitsubishi Electrics forskning från 13 februari 2019 – ett kraftaggregat med två växelriktare och en omvandlare för hybridelfordon med två motorer
2 Enligt Mitsubishi Electric forskning från 13 februari 2019 – motorer för hybridelfordon med två motorer i samma förhållanden

Superkompakt kraftaggregat för hybridelfordon
(nyutvecklad)

Elektrisk maskin med hög effekttäthet för hybridelfordon
(nyutvecklad)

Viktiga egenskaper

1)
Kraftaggregat för hybridelfordon med världens minsta volym (2,7 L) och världens bästa effekttäthet (150 kVA/L)
Kraftaggregatet består av tre huvudkomponenter: effektmodul, reaktor och kondensatorer. Mitsubishi Electric förbättrade både kretsstrukturen och högdensitetsmonteringen för kontrollkretskortet på vilka den isolerande beläggningen appliceras – därmed minskas volymen för effektmodulen, inklusive kontrollkretskortet, till en tredjedel av storleken på företagets befintliga kraftaggregat3. Genom att köra omvandlaren med ett SiC-kraftaggregat med liten omkopplingsförlust4 vid höga frekvenser kunde den totala volymen av reaktorn och kondensatorerna (passiva komponenter) minskas till hälften av företagets befintliga kraftaggregats volym. Dessutom ingår en utmärkt värmeavledningsstruktur som effektivt överför värmeförlust till kylsystemet.
3 SiC-växelriktare med samma uteffekt (presenterades i pressmeddelande 9 mars 2017)
4 Effektförlust p.g.a. värme som genereras genom att öppna/stänga elektriska kretsomkopplare
2)
Förstklassig uteffekttäthet på 23 kW/L som uppnås i motor med koncentrerad lindning och högt vridmoment5
Med en nyutvecklad asymmetrisk rotorstruktur och koncentrerad lindning kan Mitsubishi Electrics nya motor ge förstklassig uteffekttäthet. Med tanke på att den största delen av motorns energi används för att driva fordonet framåt, inte bakåt, utvecklades en asymmetrisk rotor för att främst öka rotationsmomentet vid körning framåt. Uteffekttätheten kunde också förbättras avsevärt genom att installera en ny magnetisk skåra i järnkärnan för den koncentrerade lindningsmotorn, vilken i princip är svagare än en motor med utbredd lindning6. Dessutom möjliggör en högeffektiv oljekylningsstruktur med en olja-vatten-värmeväxlare användning av extra starka magneter, vilka vanligtvis är inte lämpade för höga temperaturer.
5 En lindningsstruktur i vilken spolar är lindade runt en tand på en statorkärna
6 En lindningsstruktur i vilken spolar är lindade runt flera tänder på en statorkärna

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.