FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3254

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electrics snabba artificiella intelligens med stegvis inlärning snabbar upp rörelseinlärning

Idealiskt för effektiv driftsättning av produktionsutrustning

PDF-version (PDF:179.0KB)

Tokyo den 13 februari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att företaget har utvecklat en teknik för artificiell intelligens som kan användas för snabb stegvis inlärning med hjälp av en simulator för att utföra rörelseinlärning på ett effektivt sätt på relativt kort tid. Den nya tekniken utgör en kombination av företagets senaste egenutvecklade kompakta Maisart®1-teknik för artificiell intelligens och inlärning med förstärkning, vilket gör att det går att snabba upp inlärningen för maskiner genom att testa sig med flera försök på ett mycket effektivt sätt. Företagets teknik för artificiell intelligens med smart kontroll som svarar snabbt på ändrade förhållanden2 används för den nya tekniken för artificiell intelligens, vilket gör att den snabbt kan lära sig och reagera på ändringar i den faktiska miljön i realtid, vilket i sin tur leder till bättre drift. I framtiden kommer Mitsubishi Electric att fortsätta att utveckla tekniken för förbättrad driftsättning av utrustning och autonom drift.

1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology

2 Mitsubishi Electric utvecklar teknik för artificiell intelligens med smart kontroll som anpassar sig snabbt efter ändrade förhållanden: http://www.mitsubishielectric.com/news/2018/0208.html (8 februari 2018).

Exempel på användningsområden för industrirobotar (beteendeinlärning för att uppnå målet på så kort tid som möjligt)

På grund av minskande arbetskraft i åldrande samhällen som Japan blir det svårare och svårare att hitta mänskliga resurser, vilket ökar efterfrågan på artificiell intelligens som kan användas för effektiv mekaniserad drift. Nya produktionsanläggningar är en utmaning på grund av skillnaden mellan de inlärda och de faktiska miljöerna, vilket gör att det tar mycket tid att träna den artificiella intelligensen innan det går att implementera den fullt ut. Med Mitsubishi Electrics nya AI skapas kontrollprogram för de faktiska miljöerna efter kort inlärning för optimerad drift.

Huvudfunktioner

I den nya tekniken för artificiell intelligens används funktionerna för inlärning med förstärkning i Maisart-tekniken, vilket ger en avsevärd förbättring jämfört med konventionella metoder där enormt lång inlärningstid krävs för att testa olika typer av innehåll och kombinationer av det. Mitsubishi Electric använde sin expertis inom utrustning för fabriksautomatisering, maskinverktyg och teknik för autonom drift till att förfina funktionerna för inlärning med förstärkning i den nya tekniken för artificiell intelligens och fokuserade på att förenkla arbetsprocessinlärningen steg för steg. I stället för att försöka lära den artificiella intelligensen allt på en gång förenklade företaget inlärningsinnehållet och lade till enkel automatisk stegvis inlärning, vilket ger snabbare och mer effektiv inlärning. Enligt de interna test som har utförts tog det bara en tiondel4 av tiden att skapa program3 jämfört med manuella processer.

3 Inklusive korrigering av upprepningsåtgärder och bekräftelse av driften.

4 Justeringsarbete som krävs vid användning av en industrirobot.

För att förkorta takttiden (den tid som i genomsnitt krävs för att producera en enhet och börja arbetet på nästa enhet) med hjälp av produktionsutrustning som industrirobotar måste erfarna operatörer vanligtvis göra många justeringar av produktionsutrustningen. Med Mitsubishi Electrics nya AI utförs justeringar av rutt, hastighet, acceleration osv. automatiskt. Rörelserna är inlärda i förväg med hjälp av en simulator, vilket gör att den artificiella intelligensen kan göra justeringar automatiskt och förkorta takttiden utan att någon bildsensor används. Resultatet är produktivitet som är lika hög som eller högre än för utrustning som har justerats av en erfaren operatör.

  Funktion Tid som krävs för justeringar
Utvecklad teknik Programmering med AI 1/10 av tiden för den konventionella metoden
Konventionell metod Manuellt skapande av program 1

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.