FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3252

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar säkerhetsteknik för upptäckt av attacker på utrustningssensorer

Världens första attackalgoritm för sensorer som används i drönare, bilar, produktionsutrustning m.m.

PDF-version (PDF:180.7KB)

Tokyo den 7 februari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har utvecklat vad som tros vara världens första sensorsäkerhetsteknik som kan användas till att känna igen inkonsekvenser i mätdata genom att bädda in en egenutvecklad algoritm i algoritmer för sensorfusion, där flera sensorer som används för mätningar för automatisk kontroll av drönare, fordonsenheter, produktionsutrustning m.m. kombineras. Företaget kommer att fortsätta utvecklingen i syfte att kommersialisera tekniken från 2020.

Användningsexempel med en drönare

Viktiga egenskaper

Mitsubishi Electrics nya algoritm känner igen skadliga attacker baserat på mer än 42 procent inkonsekvenser i mätdata. För ultraljudsattacker på drönare beräknas till exempel jordens magnetism eller gravitation på två olika sätt genom att använda mellanliggande värden i algoritmen för sensorfusion och eventuella skillnader mellan de två resultaten behandlas som en inkonsekvens.

Den nya algoritmen kan implementeras till låg kostnad som ytterligare programvara i befintliga signalbehandlingskretsar utan att behöva lägga till eller ändra maskinvaran. Noggrannheten för sensormätvärdena påverkas inte.

Jämförelse

  Funktion Störningskorrigering
(värme, magnetism osv.)
Upptäckt av attacker
Utvecklad teknik Upptäckt av sensorattacker Möjlig Möjlig
Konventionell teknik Sensorfusion Möjlig Inte möjlig

Bakgrund

Sensorbaserad automatisk styrning blir vanligare för vardagsanvändningsområden som drönare, fordonsenheter och produktionsanläggningar, vilket ökar behovet av cybersäkerhetsmotåtgärder. Algoritmer för sensorfusion, där flera mätsensorer kombineras, spelar en viktig roll inom den automatiska kontrollen, men deras säkerhetsprestanda var oprövade.

Som svar på det har Mitsubishi Electric utvecklat vad som tros vara världens första sensorsäkerhetsteknik som kan användas till att upptäcka inkonsekvenser i sensormätvärden under skadliga attacker. Utvecklingen har delvis fått stöd från NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), som är del av National Research and Development Agency i Japan.

Detaljer

1)
Algoritm för upptäckt av attacker för sensorer
Fram tills nu har det inte funnits några effektiva motåtgärder för skadliga attacker där onormala signaler skickas till sensorerna. Det antogs att algoritmer för sensorfusion där flera mätsensorer kombineras kunde användas för motstånd för attacker samt för mätningar med hög noggrannhet men på grund av komplexiteten i algoritmerna och svårigheten med att skapa en utvärderingsmiljö hade det inte visats att algoritmerna faktiskt kunde stå emot attacker eller under vilka omständigheter attacker relativt enkelt skulle kunna lyckas.

Mitsubishi Electric uppmärksammade potentialen för att använda de interna beräkningarna i algoritmer för sensorfusion och har använt de beräkningarna i en ny inbäddningsbar algoritm för upptäckt av attacker. Skadliga attacker upptäcks baserat på inkonsekvenser mellan mätningar från olika sensorer, som kompasser, gyroskop och accelerometrar som används för automatisk styrning av drönare. Algoritmen påverkar inte beräkningshastigheten eftersom mellanliggande värden som har beräknats i algoritmen för sensorfusion används.

Mitsubishi Electric skapade även en avancerad utvärderingsmiljö där onormala signalerna skickas till alla sensorer, som kompassen, gyroskopet och accelerometer på en drönare, men även samtidigt till flera sensorer. Med hjälp av den här miljön har Mitsubishi Electric bekräftat signifikanta skillnader mellan störningar som orsakas av naturliga fenomen och mätinkonsekvenser som orsakas av skadliga cyberattacker.
2)
Implementering till låg kostnad i autonoma enheter med sensorer
Den nya sensorsäkerhetstekniken kan läggas till på enheter som drönare till låg kostnad eftersom det går att implementera den i befintliga kretsar för sensorsignalbehandling utan att behöva ändra maskinvaran eller lägga till något.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.