FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3251

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar enhet för passiv kontroll av linsvängning för hissar i höghus

Minskar driftstopp även vid starka vindar och jordbävningar

PDF-version (PDF:283.2KB)

TOKYO, 7 februari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en enhet som passivt styr hisslinans svängningar när byggnaden svajar på grund av starka vindar eller ihållande jordbävningar. Enheten gör att hissarna även fungerar under sådana förhållanden, vilket leder till pålitligare och bekvämare drift.

Kontrollteknik för linsvängning

Principen för kontroll av linsvängning

Mitsubishi Electrics nya enhet för passiv kontroll av linsvängning tillämpar en magnetisk kraft som kallas negativ styvhet på den nedre änden av linan. Negativ stelhet är en välkänd princip som trycker i motsatt riktning av en fjäders vanliga återställningskraft.

Huvudfunktioner

1)
Pålitligare hissar genom att kraftigt minska linans svängningar när byggnaden svajar
- Den magnetiska kraften hos permanenta magneter används för att förstärka linans svängningar uppe på korgen i enlighet med amplituden.
- Genom att sänka linans resonansfrekvens, eller frekvensen den brukar svänga vid, minskas risken för att byggnaden och linorna kommer i simultan resonanssvängning, vilket drastiskt minskar linans svängningar.
- Enheten minskar driftstopp och ger en pålitligare drift.

Negativ styvhet uppnås genom att placera permanenta magneter riktade mot varandra på båda sidor om repet. Den negativa stelheten verkar i samma riktning som linan svänger, vilket ökar amplituden vid slutet på linan som om fixeringen inte satt fast (en lina med en fri ände har lägre resonansfrekvens än en lina med två fasta ändar). Det leder till att byggnaden och linan svänger på olika frekvenser istället för att komma i simultan resonanssvängning, så att risken för att linan svänger reduceras. Permanenta magneter gör driften av hissen mer pålitlig utan användning av elektrisk energi.
2)
Lyckade tester av vibrationsdämpning på riktiga hissar
En testsimulation av en byggnad som svajade på grund av en ihållande jordbävning visade att linans svängningar kan minskas med upp till 55 % (svängningens magnitud i mitten av det odämpade repet = 1) jämfört med en lina utan enhet för passiv kontroll av linsvängning.
I ett test som genomfördes i Mitsubishi Electrics torn för hisstester, ”SOLAÉ” (173 meter högt) på Inazawa Works i Japan, skakades linans övre ände vid en frekvens som simulerar svajningarna hos en byggnad som utsätts för en ihållande jordbävning. Utan dämpning svängde linan så mycket att företagets gränsvärden för att stänga av hissen överskreds. Men med dämpningsenheten var värdet för linans svängningar under gränsen.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.