FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3246

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric bygger testanläggning för ZEB – Zero Energy Buildings

Bidrar till bekväma byggnader med överlägsna energibesparingar

PDF-version (PDF:193.0KB)

Tokyo den 30 januari 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man planerar att bygga en ny testanläggning för sin breda och integrerade portfölj med ZEB-tekniker (ZEB – Zero Energy Building) vid sitt Information Technology R&D Center i Kamakura i Japan. Anläggningen kommer att snabba upp företagets utveckling, utvärdering och demonstration av ZEB-tekniker för att möta det växande behovet av byggnader som kombinerar komfort och överlägsna energibesparingar. Mitsubishi Electrics ZEB-tekniker ingår i företagets omfattande arbete för att bidra till att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål. Den nya anläggningen kostar cirka 3,6 miljarder yen och är planerad att tas i drift i juni 2020.

0130-a_img

Bild av testanläggningen för ZEB-tekniker

Med ZEB går det att bibehålla en komfortabel inomhusmiljö samtidigt som det går att minska den årliga energiförbrukningen jämfört med konventionella byggnader genom att använda avancerad värmeisolering, solskydd, naturlig energi och utrustning med hög effektivitet samt generering av energi på plats (fotovoltaisk energi osv.), enligt den officiella definitionen av METI (Ministry of Economy, Trade and Industry). Den nya anläggningen kommer att undersöka alla de typer av system som vanligtvis används för att se till att ZEB generar all primär energi som krävs för att de ska kunna fungera självständigt.

Mitsubishi Electric hjälper till att göra ZEB populära genom att tillhandahålla tjänster som planeringstjänster och supporttjänster för företag. Företaget registrerades hos METI som officiell ZEB-planerare 2017. I framtiden kommer Mitsubishi Electric att snabba upp sin utveckling och användning av ZEB-tekniker för att bidra till högre energibesparingar och mer komfortabelt boende. Dessutom kommer företaget att bidra till mer praktiska kontorsmiljöer via sitt ZEB+-koncept.

Testanläggning för ZEB-tekniker

Plats 5-1-1 Ofuna i Kamakura i Kanagawaprefekturen i Japan
(campus för Information Technology R&D Center på Mitsubishi Electric Corporation)
Byggnadsarea Ungefär 2 000 m2
Golvyta Ungefär 6 000 m2
Struktur Stålram med fyra våningar
Driftstart Juni 2020
Investering Cirka 3,6 miljarder yen
(1,6 miljarder yen är inkluderat för demonstrationsutrustningen)

ZEB+ är ett registrerat varumärke som tillhör Mitsubishi Electric Corporation.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.