FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3244

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar förbättrad teknik för att upptäcka tsunamier

Tidigare och mer exakt upptäckt av tsunamier kan bidra till evakuationer i tid

PDF-version (PDF:191.3KB)

TOKYO, 25 januari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en högfrekvent radarteknik för noggranna mätningar av tsunamier vid havsytan, vilket gör att man snabbare och mer exakt kan identifiera tsunamiernas olika vågfronter. Tekniken kan upptäcka tsunamier med stor exakthet, andelen falska alarm är så låg som 0,1 procent och havsnivån kan fastställas med 50 centimeters* exakthet, en förbättring jämfört med 1 m för konventionell teknik. På så sätt kan tsunamins storlek beräknas tidigare och mer exakt så att man kan evakuera snabbare och minimera antalet förolyckade. Företaget fortsätter att utveckla tekniken tillsammans med universitet och har som mål att lansera den 2025.

* Om radarns mätområde är under 50 kilometer. Prestandan beror på mätförhållanden, bland annat tillståndet i havet

Den typ radarutrustning för högfrekvent övervakning av havsytan som Mitsubishi Electric tillverkat sedan 1999 är konstruerad för att övervaka vanliga havsströmmar, men kan inte upptäcka tsunamier. Den stora jordbävningen öster om Japan den 11 mars 2011, som utlöste en förödande tsunami, visade sig i efterhand ha upptäckts av oceanografisk radar. Efter det började Mitsubishi Electric utveckla teknik för upptäckt av tsunamier med flera vågfronter med hjälp av högfrekvent radarövervakning av havsytan. Företaget hoppas att den förbättrade tekniken kan förhindra framtida dödsfall på grund av tsunamier.

Tillstånd vid en tsunami/konventionell metod/föreslagen metod (Mitsubishi Electrics simulering)

Enligt Japan Society of Civil Engineers kan oceanografisk radar upptäcka strömmar vid havsytan upp 50 kilometer ute till havs. Tsunamier kan nå en hastighet på 98 km/h vid ett lutande havsdjup på 300 meter. Med andra ord kan en tsunami 50 kilometer ute till havs nå kusten på 30 minuter. Bostadsmyndigheten Urban Renaissance Agency har fastställt att det krävs 10 minuters varning för att evakuera de flesta kustsamhällen som hotas av en annalkande tsunami.

I februari 2015 presenterade Mitsubishi Electric världens första högfrekventa radarövervakning av havsytan, som gör det möjligt att upptäcka tsunamier med större säkerhet.** Nu har tekniken förbättrats ytterligare för att upptäcka tsunamins olika vågfronter genom att mäta havsytans hastighet och noggrant uppskatta havsnivån med högfrekvent radarteknik.

** Mitsubishi Electrics nya teknik förbättrar radarövervakning av tsunamier
http://www.mitsubishielectric.com/news/2015/0217-e.html (17 februari 2015)

Mitsubishi Electrics teknik gör det lättare att upptäcka tsunamier genom att studera dem i regioner där vågfronterna har hög flödeshastighet. Med hjälp av en egenutvecklad algoritm uppskattar man egenskaperna hos tsunamins vågfronter och jämför dem med möjliga utfall för att kunna uppskatta färdriktningen. Dessutom beräknas tsunamins höjd utifrån insamlade dopplerhastigheter från vågfrontsdata. Det gör det möjligt att upptäcka tsunamier med en andel falska alarm så låg som 0,1 procent samtidigt som havsnivån kan fastställas med 50 centimeters exakthet, en förbättring jämfört med 1 m för konventionell teknik. På så sätt kan tsunamins storlek beräknas tidigare och mer exakt.

De högfrekventa radiovågor som används av oceanografisk radar gör att information kan samlas in i områden som sträcker sig mer än 20 kilometer ut till havs. Konventionella radarmetoder med mikrovågor och bojar är begränsade till sina synfält på grund av jordens krökning.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.