FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3243

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar högpresterande hartsformsprutad gruppantenn med slitsad vågledare

Ger viktiga fördelar för radarsystem för väder, flygplatser och fjärranalys, samt för satellitkommunikation

PDF-version (PDF:434.5KB)

TOKYO, 25 januari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en gruppantenn med slitsad vågledare (Slotted Waveguide) tillverkad av formsprutad harts som har visat sig överträffa konventionella patchgruppantenner i sidlobsegenskaper*, korspolariseringsegenskaper** och elkraftseffektivitet*** – med minskad vikt och kostnad. Med Mitsubishi Electrics nya antenn kan radarsystem uppnå förbättrad observationsradie och -noggrannhet och trådlösa kommunikationssystem kan uppnå bättre kommunikationskapacitet och -hastighet. Företaget börjar driftsätta antennen inom olika tillämpningar, inklusive radarsystem för väder, flygplatser och fjärranalys, samt satellitkommunikation.

* Index för radiovågsemissioner i onödiga riktningar
** Index för radiovågsamplitud med onödig polarisering
*** Förhållandet mellan elektrisk ineffekt för utstrålad effekt

Prototyp av hartsformsprutad vågledargruppantenn

Antennen är tillverkad med hartsformsprutning för minskad vikt och låg kostnad. Harts förvrängs däremot lätt av värme jämfört med metall, så hartsformsprutade vågledardelar måste säkras med skruvar, vilket kräver skruvhål som kan försämra antennens elektriska prestanda. Mitsubishi Electric löste detta problem med en egenutvecklad ”knoppirisstruktur”, vilken innefattar små, runda ”knoppar” som utbuktningar för skruvhålen och en ”iris”-membransvågledare för att justera elektriska egenskaper (delar av knoppen och räffelstrukturen utgör irisen). Antennen ger även branschledande prestanda tack vare de egenutvecklade strukturerna: ”knoppirisstrukturen” och den ”nya kamstrukturen”, som är ett stängsel som går längs vågledaren för att noggrant styra strålningen från slitsarna. Därav kan den nya antennens formsprutade design bibehålla höga prestanda medan den väger 40 procent mindre och kostar 90 procent mindre än konventionella metallversioner.

Mitsubishi Electric utvecklade antennen tillsammans med Hiroshima Institute of Technology och fick stöd från Japan Science and Technology Agencys A-STEP-program under projektet med namnet ”Development of a novel resin ridge waveguide antenna with eminent low sidelobe” (Utveckling av en ny hartskamsvågledarantenn med framstående låg sidolob). En storskalig gruppantennprototyp bestående av ca 2 000 delar tillverkades och utvärderades under projektet. Under testerna uppvisade antennen höga prestanda, inklusive sidolobsundertryckning på 60 procent, minskning av korspolarisering med 90 procent och 10 procent större elkraftseffektivitet jämfört med konventionella patchgruppantenner.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.