FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3241

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar smart, naturlig HMI för smart mobilitet

Identifierar föremål utanför förarens synfält och möjliggör verbala, naturliga dialoger med navigeringssystemet

PDF-version (PDF:242.7KB)

TOKYO 22 januari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har utvecklat ett smart, naturligt HMI (Human Machine Interface) för bilar med den egenutvecklade, kompakta AI-tekniken Maisart®* för smart mobilitet. När tekniken har identifierat i vilken riktning föraren är vänd varnas föraren för föremål utanför synfältet genom smarta meddelanden. HMI-systemet för naturlig navigering svarar alltid på muntliga frågor om körrutter m.m. genom naturlig tvåvägskommunikation, utan att du behöver trycka på en knapp eller säga ett nyckelord.

* Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI State-of-the-ART, Maisart)

Exempel på smart meddelande

Förarassistanssystem med kameror och sensorer blir allt vanligare. De är konstruerade för att detektera föremål mer effektivt än förare. Röstigenkänningsteknik finns redan i vissa bilnavigeringssystem. Vanliga förarassistanssystem detekterar föremål (bilar, fotgängare m.m.) och meddelar sedan föraren. Ibland kan föraren emellertid bli irriterad och ignorera sådana meddelanden. Dessutom kan vaga, ensidiga meddelanden leda till att föraren väljer fel väg. Som reaktion på dessa begränsningar har Mitsubishi Electric utvecklat teknik för smarta meddelanden och naturlig navigering. Denna förväntas bidra till säkrare och smidigare körning.

Tekniken för smarta meddelanden bygger på en kombination av Maisart-tekniken för bildigenkänning och information från inbyggda videokameror som identifierar potentiellt farliga föremål, t.ex. bilar, människor och andra föremål i rörelse, utanför förarens synfält. Riktningen i vilken föraren är vänd identifieras av ett förarövervakningssystem (Driver Monitoring System – DMS) som övervakar föraren med en kamera och jämför rörliga föremåls riktningar med ansiktets orientering för att gissa förarens döda vinkel. Baserat på resultatet ges varningar via skärmar och larm. Tester som har genomförts av Mitsubishi Electric visar att systemet mycket effektivt detekterar föremål och påkallar förarens uppmärksamhet.

Tack vare naturlig navigering kan föraren verbalisera frågor om rutter på ett samtalsliknande sätt utan att behöva trycka på en knapp eller säga nyckelord. Systemet känner av när förarens mun är öppen och förstår röstmeddelanden med hjälp av DMS och en mikrofonmatris (flera mikrofoner som synkroniserar inspelat ljud). Beaktansvärt nog identifierar systemet inte bara tal, utan kan också skilja mellan frågor som är avsedda för navigeringssystemet och orelaterade samtal med andra passagerare. Föraren aktiverar systemet genom samtalsliknande dialog för att ge och ta emot information på en mycket naturligt sätt.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.