FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3240

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar cyberförsvarsteknik för uppkopplade bilar

Försvar med flera skyddslager förväntas stärka skyddet och säkerheten för uppkopplade bilar

PDF-version (PDF:183.3KB)

TOKYO 22 januari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har utvecklat en försvarsteknik med flera skyddslager som skyddar uppkopplade bilar mot cyberattacker genom att stärka huvudenhetens försvarsförmåga. Tekniken bidrar till att skapa säkrare bilsystem i linje med den ökande efterfrågan på bilar som är utrustade för att anslutas till externa nätverk.

Bilar med kommunikationsfunktioner går att ansluta till internet och mobila enheter, t.ex. smarttelefoner. Vikten av cybersäkerhet ökar eftersom dessa bilar är sårbara för cyberattacker och, i extrema fall, obehörig fjärrstyrning. Mitsubishi Electrics nya försvarsteknik med flera skyddslager motverkar cyberattacker genom en mängd kraftfulla säkerhetsfunktioner, som intrångsdetektering utan bearbetning med hög belastning och teknik för säker start som snabbt verifierar programvaruintegriteten under startprocessen.

Viktiga egenskaper

- Identifierar cyberattacker som syftar till att ta kontroll över bilen och bilens huvudenhet. Den utvecklade tekniken minskar bearbetningen med belastning genom att fokusera på attackaktiviteterna.
- Startsekvensen med den nya tekniken tar bara 10 % av tiden som den vanliga teknikens startsekvens kräver. Den utvecklade tekniken för snabb säker start möjliggör snabbare och säkrare starter som verifierar integriteten hos bilens programvara som är inbäddad i bilens huvudenhet.
- Mitsubishi Electrics nya försvarsteknik med flera skyddslager ger ett robust skydd för bilen genom att stärka säkerhetsfunktionerna för bilens huvudenhet, som är bilens huvudsakliga länk till internet. Den utvecklade tekniken bygger på försvarsteknik med flera skyddslager – som ursprungligen utvecklades för viktig infrastruktur såsom system för elnät, naturgas, vatten, kemikalier och olja – för bilsystem. Den kräver endast begränsade maskinresurser.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.