FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3239

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric har placerats på CDP:s ”A-listor” i två kategorier: klimat och vatten

Miljöaktiviteterna har fått ett erkännande för tredje året i rad

PDF-version (PDF:193.9KB)

TOKYO 22 januari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att CDP, ett globalt system som hjälper företag och städer att hantera sin miljöpåverkan, för tredje året i rad har placerat Mitsubishi Electric på sina A-listor, med högsta betyg i kategorierna klimat och vatten. Mitsubishi Electric får toppbetygen tack vare sitt miljöfokus för affärsverksamheten och -målen, och sitt lägliga och lämpliga tillhandahållande av information.

Mitsubishi Electrics senaste initiativ för att bevara vattenresurserna är effektiv hantering av vattenförbrukningen och utsläppen till vatten på de inhemska och utländska produktionsanläggningarna, minskad vattenförbrukning genom vattenhushållning och -återanvändning samt främjande av effektivare användning av vatten. Andra initiativ innefattar utveckling av vattenreningsteknik som nyttjar ozon osv. och tillhandahållande av vattenreningssystem för vattenförsörjning och avloppssystem, fabriker och offentliga inrättningar.

I enlighet med företagets plan Environmental Vision 2021 – där fokus ligger på att uppnå koldioxidsnåla, återvinningsbaserade samhällen och större respekt för den biologiska mångfalden – förstärker Mitsubishi Electric sin miljöledning och främjar miljöinitiativ för att bli ett ”globalt ledande grönt företag”. Mitsubishi Electric har även ett långsiktigt miljömål: att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDGs) under de kommande 10 till 30 åren. Företaget bidrar till förbättrat välstånd genom att stödja förverkligandet av hållbara samhällen och en säker, tillförlitlig och bekväm livsstil, bland annat genom att minimera miljöpåverkan av den globala produktionen, relaterade värdekedjor och offentlig infrastruktur.

CDP är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att förbättra den globala informationsspridningen. CDP delar ut frågeformulär om miljörelaterade ämnen – t.ex. klimatförändringarna, säker vattenförsörjning, skogen, distributionskedjor och städer – till företag och kommuner, och utvärderar svaren för att hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.