FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3238

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar nya gasisolerade ställverkstekniker för elkraftstillämpningar

Miljövänlig teknik minskar användningen av svavelhexafluorid

PDF-version (PDF:316.7KB)

TOKYO, 17 januari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat två tekniker för gasisolerade ställverk: en båg-kylningsteknik som ger en 25-procentig avbrytningsförbättring av elektrisk ström i gasisolerade ställverk med svavelhexafluorid (SF6) som används i elkraftsystem för högspänning och en dielektrisk beläggningsteknik med hög densitet som förbättrar isoleringsförmågan med 30 procent i högspänningsledare. De båda teknikerna bidrar till ytterligare miniatyrisering av ställverk och hjälper till att minska användningen av SF6-gas, som har en potential för global uppvärmning som är 22 800 gånger högre än CO2.

Fig. 1 Systemkomponenter / Båg-kylningsteknik / Dielektrisk beläggningsteknik med hög densitet för högspänningsledare

Viktiga egenskaper

1)
Båg-kylningsteknik för avbrytare förbättrar strömavbrytningsförmågan med 25 procent
- Gas under högt tryck som genererats med ett unikt kylmedel kyler effektivt och släcker sedan den ledande bågen (ledande plasma) under strömavbrytning.
- Strömflödet genom bågen minskas vid bågens omvandling till isolerande gas, vilket förbättrar strömavbrytningen med 25 procent jämfört med konventionella icke-kylmedelsmetoder.
Detaljer:
Avbrytningsmetoden har två par elektroder som förblir stängda när elektrisk ström tillförs. När elektroderna är öppnade kan strömmen inte avbrytas direkt på grund av den ledande bågen. I den konventionella metoden släcks bågen genom att flöda bågen med gas för att sänka bågens temperatur. Mitsubishi Electrics nya båg-kylningsteknik använder ett unikt kylmedel för att generera en gasstråle under högt tryck som effektivt kyler och sedan släcker bågen.
2)
Dielektrisk beläggningsteknik med hög densitet förbättrar den dielektriska förmågan med 30 procent
- Dielektrisk beläggningsteknik med hög densitet förtätar det dielektriska beläggningsskiktet på högspänningsledare och förbättrar därmed den dielektriska förmågan med 30 procent jämfört med användning utan detta dielektriska beläggningsskikt.
Detaljer:
I ställverket sprutas komprimerad SF6-gas in mellan en högsspänningsledare i metall och en jordad behållare. Om ledarens metallytor inte är belagda kan en oregelbundenhet på ytan på bara några μm leda till elektriska urladdningar och därigenom minska den dielektriska förmågan hos SF6-gasen. Mitsubishi Electrics nya dielektriska beläggningsteknik hämmar sådana urladdningar och ger förbättrad dielektrisk förmåga. Dessutom kan förtätning av det dielektriska beläggningsskiktet dämpa urladdningar som beror på luft i det dielektriska beläggningsskiktet.
3)
Minimering möjliggör minskad användning av SF6-gas
- Förbättrad strömavbrytning med den nya båg-kylningstekniken gör det möjligt att minska antalet avbrytare från två till en.
- Den nya dielektriska beläggningstekniken med hög densitet motverkar urladdningar från ledarens ytor, vilket gör det möjligt att minska storleken på SF6-gasbehållaren.
Detaljer:
Ett gasisolerat ställverk innefattar en SF6-gasbehållare, som även innehåller en avbrytare och en högspänningsledare. Konventionella konstruktioner kräver två båg-avbrytare för att överensstämma med den japanska standarden JEC-2300 och den internationella standarden IEC 62271-100. Men Mitsubishi Electrics nya gasisolerade ställverk kräver endast en avbrytare tack vare den nya båg-kylningstekniken som ger förbättrad strömavbrytningsförmåga. Dessutom, genom användningen av ett tätt beläggningsskikt i högspänningsledaren förbättras den dielektriska förmågan och därmed kan avståndet mellan ledaren och det jordade höljet minskas, vilket gör att ett mindre hölje kan användas. Det minskade antalet avbrytare och den mindre behållarstorleken resulterar i att en minskad mängd SF6-gas kan användas.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.