FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3237

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar digitalt styrd GaN-förstärkare med ultra wideband för mobilbasstationer

Förväntas bidra till större kommunikationskapacitet och minska strömförbrukningen för mobilbasstationer

PDF-version (PDF:253.8KB)

TOKYO, 10 januari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag sin utveckling av världens första* digitalt styrda GaN-förstärkare (Gallium Nitrid) med ultra wideband som är kompatibel med ett världsledande intervall av sub-6GHz-band som är fokuserade på femte generationens (5G) mobilkommunikationssystem. Med en energieffektiv** klassning på över 40 % förväntas förstärkaren bidra till större kommunikationskapacitet och minskad strömförbrukning för mobilbasstationer.

* Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 10 januari 2019
** Uteffektnivå motsvarande 6,5 dB PAPR-modulerad signal (Peak-to-Average Power Ratio)

Digitalt styrd GaN-förstärkare med ultra wideband

Viktiga egenskaper

1)
Ny lastmodulering ger wideband-drift och bidrar till större kommunikationskapacitet
- Mitsubishi Electrics nya digitalt styrda GaN-förstärkare med ultra wideband använder en avancerad lastmoduleringskrets med två parallella GaN-transistorer. - Kretsen utökar bandbredden för lastmoduleringen, som är en nyckelfaktor för förstärkarens höga effektivitet för wideband-drift (1,4-4,8 GHz).
- Wideband-drift av förstärkaren har stöd för flera frekvensband.
2)
Digital styrning ger högeffektiv drift och minskar strömförbrukningen hos mobilbasstationer
- Digitalt styrda ingångssignaler till förstärkaren ger högeffektiv lastmodulering på över 40 % för över 110 % av den fraktionerade bandbredden. Den digitala styrningen använder självlärande funktioner baserat på Maisart®***.
- Förbättrad effektivitet av förstärkaren hjälper till att minska strömförbrukningen i mobilbasstationer.
*** Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI creates the State-of-the-ART, Maisart)

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.