FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3232

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar CC-Link IE TSN-kompatibla produkter för fabriksautomation

Bidrar till att bygga upp smarta fabriker genom att skapa e-F@ctory-lösning med TSN-teknik

PDF-version (PDF:294.1KB)

TOKYO, 27 november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av produkter för fabriksautomation, såsom programmerbara styrenheter, industriella datorer, servoförstärkare, GOT-seriens människa-maskin-gränssnitt, växelriktare och robotar som är kompatibla med CC-Link IE TSN, världens första industriella öppna nätverk som använder TSN-teknik (Time Sensitive Networking, tidskänsligt nätverk)*. CC-Link IE TSN stöder TSN-teknik som svarar för styrningskommunikation i realtid på tillverkningskommunikationsnivå, även när den integreras med IT-system på den högre nivån och blandas med andra öppna nätverk. Lanseringen av de här nya produkterna kommer att ytterligare förbättra den integrerade fabriksautomationslösningen e-F@ctory** genom att använda IIoT (Industrial Internet of Things) och edge-computing, vilket påskyndar skapandet av en smart fabrikslösning.

* Förbättrad version av standard-Ethernet som förverkligar blandning av olika protokoll med hjälp av tidsdelningsmetoden.
** Integrerad fabriksautomationslösning där en kombination av fabriksautomation och IT används och som erbjuder lösningar som minskar den totala kostnaden för utveckling, produktion och underhåll.

CC-Link IE TSN – logotyp

Huvudfunktioner

1)
Fabriksautomation med TSN-teknik skapar flexibel IIoT-systemarkitektur
- Användning av TSN-teknik möjliggör integrering av maskinstyrning och informationskommunikation på en Ethernet-kabel, vilket i sin tur möjliggör en flexibel systemkonfiguration med hjälp av standardmässiga Ethernet-enheter. TSN möjliggör deterministisk meddelandeförmedling av styrningskommunikation som kräver styrning i realtid och utför samtidigt informationskommunikation med hjälp av vanligt Ethernet, vilket på ett enkelt sätt förverkligar storskaliga industriella nätverkssystem.
- TSN möjliggör kommunikation med IT-systemet, utan att påverka styrningen av det totala produktionssystemet, och stöder på så sätt etablerandet av ett edge computing-system som samarbetar med Edgecross och IIoT-systemet genom sömlös kommunikation med det högre IT-systemet.
2)
Rörelsestyrning med hög hastighet och hög precision bidrar till produktivitetshöjning
- Styrningskommunikation med hög hastighet förverkligad med CC-Link IE TSN-protokollet förkortar ytterligare utrustningens och systemets cykeltid för väsentligt förbättrad produktivitet. Rörelsestyrning med hög precision förbättrar dessutom produktionskvaliteten.
- Funktionen slav-till-slav-kommunikation förverkligar synkron kommunikation mellan slavenheter*** utan användning av primär styrning. Synkron styrning med hög precision och utan stilleståndstid är möjlig.
*** Drivenhetsrelaterade produkter såsom servoförstärkare och växelriktare, tillsammans med fjärr-I/O-moduler
3)
Enklare systemkonfiguration förverkligad med egenutvecklad teknik
- Intuitivt ingenjörsverktyg detekterar automatiskt TSN-kompatibla produkter i nätverket, vilket avsevärt minskar tiden för systemkonfiguration.
- Automatisk parameterregistrering från den primära stationen till slavstationerna förkortar konfigurationstiden när systemet utökas, när anslutna enheter läggs till och när moduler byts ut, vilket minskar den totala underhållskostnaden.

Lanseringsschema

Mitsubishi Electric fortsätter att utveckla kompatibla produkter, varav vissa kommer att börja levereras under våren 2019.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.