TOKYO, 22 november, 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att koncernbolagen visar upp miljövänliga produkter och teknik på miljöutställningen EcoPro 2018, som äger rum i utställningskomplexet Tokyo Big Sight 6–8 december.

Mitsubishi Electrics monter (nr 5-026, östra hallen 5) presenterar en mängd gröna initiativ som genomförs av Mitsubishi Electric efter temat Mitsubishi Electrics förändringar för en renare miljö: Det bästa för atmosfär, jord och vatten. Utställningen fokuserar på banbrytande teknik och produkter för tillämpningar som sträcker sig från bostadshus till yttre rymden och visar hur Mitsubishi Electric, i egenskap av ett globalt, ledande grönt företag, bidrar till en miljövänlig livsstil och ökad hållbarhet genom bland annat hållbara utvecklingsmål (SDGs).

Mitsubishi Electrics monter utifrån

Zoner och huvudutställningar

I montern presenteras olika produkter och tekniker i följande fyra delar för att uppmuntra besökarna att tänka på en grönare framtid tillsammans med Mitsubishi Electric.

Rymdzonen
Rymdzonen visar exempel på hur klimatförändringar studeras med satelliter tillverkade av Mitsubishi Electric, inklusive satelliter som SATellite-2 ”IBUKI-2” (GOSAT-2) för övervakning av växthusgaser, Satellite-2 ”DAICHI-2” (ALOS-2) för avancerad landövervakning och de geostationära meteorologiska satelliterna ”Himawari-8/9”.
Atmosfärzonen
I den här zonen presenteras de årliga förändringarna av atmosfärens CO2-halt som GOSAT mäter. Övriga utställningar presenterar ny teknik för strömförsörjning till smarta samhällen, grön luftkonditionering och en banbrytande teknik för luftrening i rum.
Jordzonen
Den här zonen visar den minskning av jordens grönområde som mäts med ALOS-2. En bondgård med elektriska hjälpmedel, plaståtervinning av material i hushållsapparater och företagets initiativ för att rädda den biologiska mångfalden vid sina anläggningar är andra exempel på vad som visas upp.
Vattenzonen
I vattenzonen demonstreras hur Himawari-8 har övervakat tyfoners förflyttningar in i minsta detalj. Montern innehåller även eldriven vattenrening med ozonfilter och ett system för att förutsäga störtregn baserat på avancerad teknik för avkänning av vattenånga i luften.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.