FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3227

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric levererar energistyrningssystem och power conditioners för världens största energilagringssystem

Bidrar till stabil strömförsörjning för storskaliga vindkraftverk

PDF-version (PDF:209.4KB)

TOKYO, 19 november 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att de ombetts leverera sitt BLEnDer® RE energistyrningssystem för att övervaka och styra batterier och power conditioners (PCS) hos vad företaget tror kommer att bli världens största energilagringssystem (240 MW uteffekt och 720 MWh nominell kapacitet) på Kita-Toyotomis omformarstation i Toyotomi, Teshio, Hokkaido, som ägs av North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation. Beställningen har fått utmärkelser av Chiyoda Corporation, som ansvarar för design och konstruktion inom pilotprojektet för förstärkning av elnätet för vindkraftverk. Projektet leds av North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation under överseende av Ministry of Economy, Trade and Industry's Agency for Natural Resources and Energy. Energilagringssystemet förväntas starta senast i mars 2023.

Pilotprojekt för förstärkning av elnätet för vindkraftverk

Övre Hokkaido i norra Japan har gynnsamma vindförhållanden och rikligt med öppna landskap, vilket gör det lämpligt för vindturbiner. Leverantörer av förnybar energi har ansökt om att få tillverka vindkraftverk i området, men i och med att vindkraftverken blir allt fler kommer variationer i energitillverkningen i större grad att påverka tillgång och efterfrågan på elektricitet. Därför behövs energilagringssystem som förbättrar balansen och därmed stärker elnätet med stabil strömförsörjning.
Under pilotprojektet kommer Hokkaido Vindenergi Transmission Corporation att införa överföringscenter och energilagringssystem med hög kapacitet som gör att grupper av storskaliga vindkraftverk på över 500 MW kan anslutas till elnätet i norra Hokkaido.

BLEnDer® RE

BLEnDer® RE energistyrningssystem övervakar och styr batterier för förnybar strömförsörjning. Systemet, som omfattar Mitsubishi Electrics pålitliga energistyrningsteknik för stabil strömförsörjning, hjälper till att stabilisera tillgång och efterfrågan på elektricitet, till exempel överskott från förnybar energi, och uppfyller de stränga kraven för anslutning av privatgenererande system (vindkraft och solceller) till Hokkaidos elnät.

BLEnDer är ett registrerat varumärke som tillhör Mitsubishi Electric Corporation

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.