FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3226

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Lyckad uppskjutning av kommunikationssatelliten Es’hail-2 som konstruerats av Mitsubishi Electric

Förväntas bidra till tillförlitlig drift av kommunikations- och sändningsinfrastrukturer för Mellanöstern och Nordafrika

PDF-version (PDF:222.8KB)

TOKYO, 16 november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att kommunikationssatelliten Es’hail-2 som konstruerats av företaget fick en lyckad uppskjutning från Cape Canaveral Air Force Station i Florida, USA klockan 05:46:00 den 16 november (japansk tid). Satelliten separerades från bärraketen utan incidenter klockan 06:18. När tester i omloppsbanan slutförts planeras satelliten att levereras till Doha-baserade Qatar Satellite Company (Es'hailSat) i januari 2019.

Uppskjutning av Es’hail-2(©SpaceX)

Mitsubishi Electric är den första japanska satellittillverkaren som etablerats på den arabiska kommersiella marknaden för kommunikationssatelliter.

Med mer än 16 års beräknad livslängd ger satelliten Es'hail-2 direktsändningstjänster av tv-stationer i Mellanöstern och Nordafrika. Från en position i omloppsbanan på 26 grader östlig longitud ger dess Ku-band- och Ka-bandkapacitet också statliga kommunikationstjänster. Dessutom har Es'hail-2 världens första geostationära amatörradiotjänst.

Mitsubishi Electric är en ledande tillverkare som bidrar till rymdforskning och utveckling och man har varit delaktig i produktionen av mer än 500 japanska och internationella satelliter som antingen huvudleverantör eller central underleverantör. Mitsubishi Electric levererar även marksystem- och utbildningstjänster för att kunna tillhandahålla Es'hailSat en komplett lösning.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.