FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3224

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric driftsätter kontrollanläggning för högspänd likström (HVDC – High-Voltage Direct Current)

Startar global verksamhet för spänningsstyva strömriktare (VSC – Voltage-Source Converter) baserat på HVDC-system

PDF-version (PDF:288.1KB)

TOKYO, 13 november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att en kontrollanläggning för HVDC (High-Voltage Direct Current) som företaget har byggt i dess Transmission and Distribution Systems Center i Amagasaki, Japan kommer att driftsättas den 26 november. Den nya kontrollanläggningen ingår i företagets etablering på den globala marknaden för spänningsstyva strömriktare för elöverföring (VSC). Mitsubishi Electric beräknar en omsättning på mer än 50 miljarder yen (ca. 450 miljoner USD) i globala beställningar för HVDC-Diamond®-system 2020.

Mitsubishi Electrics nya HVDC-kontrollanläggning

HVDC-system hjälper till att minska koldioxidutsläppen genom att möjliggöra effektiv integration och utökad användning av förnybar energi, inklusive fotovoltaiska och havsbaserade vindkraftverk. Mitsubishi Electric uppskattar att den globala marknaden för HVDC-system var värd cirka 770 miljarder yen (ca. 7 miljarder USD) år 2017 och förväntas växa med cirka 6 % per år. Det finns två typer av HVDC-system – VSC-system och linjeanslutna strömriktare (LCC – Line-Commutated Converter) – där VSC-systemet inte kräver en extern strömkälla för kommutering medan LCC-systemet gör det. VSC-baserade HVDC-system förväntas få större efterfrågan eftersom de kräver färre villkor för anslutning av kraftledningar.

Mitsubishi Electric lanserar sin VSC-baserade HVDC-verksamhet för att möta behoven på den globala marknaden för moderna elproduktionssystem. Genom sin nya kontrollanläggning erbjuder företaget mycket pålitliga system genom kontroll av funktions- och driftsprestanda, inklusive felkontroll av AC-nätverk och DC-nätverk i verklig skala.

Ny HVDC-kontrollanläggning

Plats 8-1-1 Tsukaguchi Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan
Byggnadsarea 1 217,6 kvadratmeter (cirka 13 450 kvadratfot)
Golvyta 1 217,6 kvadratmeter (cirka 13 450 kvadratfot)
Struktur Stålram med två våningar
Driftstart 26 november 2018
Produkter 50 MW VSC-baserade system, direkt ihopkopplade (BTB – Back-to-Back)*
Huvudanläggning Strömriktare, kontroll- och skydds-, likströmsutrustning
  • *överför energi mellan två strömriktare på samma plats

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.