FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3220

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electrics nya energistyrningsteknik använder elfordon som lagringsbatterier

Sänker elkostnaderna genom att optimera EV-laddning och -urladdning

PDF-version (PDF:414.4KB)

TOKYO, 25 oktober 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en teknik för effektiv hantering av fotovoltaik (PV) och andra elproduktionssystem samt laddning/urladdning av elfordon (EV) som står parkerade på företagets campus. Genom att optimera scheman både för att ladda elfordon och ladda ur elen tillbaka till företaget, samt optimera driften av PV och andra elproduktionssystem i enlighet med det fluktuerande enhetspriset på el som säljs i nätet, gör Mitsubishi Electrics nya system att företag kan minska sina elkostnader.

I november genomför Mitsubishi Electric och dess dotterbolag Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd. ett gemensamt demonstrationstest av den nya tekniken på fabriken Mitsubishi Electric Automotive (China) Co., Ltd. i Changshu i Kina där användningen av elfordon förväntas öka snabbt.

Framöver kommer Mitsubishi Electric att fortsätta med forskning och utveckling av sin nya energistyrningsteknik för att försöka uppnå ännu högre effektivitet och prestanda. Genom att kombinera tekniken med företagets energistyrningssystem förväntar man sig att kontinuerligt utöka den energirelaterade verksamheten.

Energistyrningssystem för elproduktion och ellagring

Funktioner

1)
Minskar användarnas elkostnader med 5 % genom att optimera laddnings-/urladdningsscheman för elfordon
Mitsubishi Electrics nya lösning använder ett flerriktat elkonditioneringssystem (PCS) för att minska eller byta användningen av elnät under tider med hög belastning genom att beräkna minimerade elkostnader, samordna laddning/urladdning av elfordon som står parkerade vid användarens företag genom att använda PV och andra elproduktionssystem, samt prognostisera elbehov och PV-elproduktion. En matematisk programmering med en egen inbyggd modell används för att beräkna en optimerad plan för elproduktion på plats och laddning/urladdning av elfordon utifrån information såsom avtalad el från nätet, enhetspriser för el, energibehov och förväntad användning av elfordon i maskinparken med begränsningarna för kapaciteten av elmottagning, balans mellan tillgång-efterfrågan samt maximala och minimala laddnings-/urladdningsnivåer i elfordonen och lagringsbatterierna på plats.

Konventionella energistyrningssystem anger ett tröskelvärde för att förhindra att användarens elbehov överskrider den avtalade elen från nätet. Elfordon laddas i förväg, så att de kan laddas ur om elbehovet överstiger tröskelvärdet. Om däremot flera elfordon utan förvarning måste användas utanför anläggningsområdet kan elfordonen behöva laddas när enhetspriset för el fortfarande är relativt högt.

I simuleringar med en modell av en fabrik med 1 000 anställda nedskalad till 1:10, normalt elbehov och användning av elfordon upptäcktes att när 10 elfordon användes blev elkostnaderna 5 % mindre än när inget energistyrningssystem användes.
2)
Använder styrning i flera steg för att minimera ökningen av elkostnaden vid oväntad användning av elfordon
Handlingsplanen för elfordon och laddnings-/urladdningsschema optimeras regelbundet med hjälp av en ”endagsplan” som beräknas flera gånger per dag för att fastställa laddnings-/urladdningsschemat för de kommande 24 timmarna. Dessutom beräknas en ”korrigeringsplan” med några minuters mellanrum för att förfina planer för de kommande timmarna och ett ”styrningskommando” beräknas med några sekunders mellanrum. Samtidigt övervakar systemet kontinuerligt mängden el som köps från nätet och laddningsstatusen hos elfordon som står parkerade på företagets campus.

Konventionella energistyrningssystem korrigerar planer när PV elproduktionen eller elbehovet avviker betydligt från den framtagna endagsplanen. Eftersom dessa system inte tar hänsyn till faktorer som att elfordon anländer sent till företaget eller underladdade elfordon blir det dock ibland oundvikligt att köpa el under tider med hög belastning, vilket resulterar i högre kostnader för företaget.

Mitsubishi Electrics system övervakar regelbundet statusen för elfordon som är anslutna till eller urkopplade från PCS, minimerar kostnaderna genom att använda anslutna elfordon som lagringsbatterier och förfinar laddnings-/urladdningsschemat med några minuters mellanrum, vilket minimerar ökningar av elkostnaden på grund av oväntad användning av elfordon.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.