FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3218

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electrics nya punktformningsteknik ger tredimensionell metallformning med hög precision

Höjer produktiviteten i många olika tillämpningar, inklusive tillverkning av delar och vid uppbyggnadsreparation

PDF-version (PDF:232.9KB)

TOKYO, 23 oktober 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en unik punktformningsteknik som ger formning med hög precision genom att kombinera laser, CNC (Computer Numerical Control) och CAD CAM-teknik i 3D-skrivare. Tekniken ger högkvalitativa tredimensionella (3D) delar med få håligheter i hög hastighet, genom att använda en lasertråd-DED-metod (Directed-Energy Deposition), som är en tillsatstillverkningsprocess som använder fokuserad värmeenergi till att sammanfoga material i takt med tillsättningen. Mitsubishi Electric menar att den här nya tekniken höjer produktiviteten i en mängd olika tillämpningar, t.ex. vid ”near-net” (nästan slutliga) utformningen av flygplan och fordonsdelar och uppbyggnadsreparationer.

En tredimensionell metallformningsmaskin med den nya tekniken demonstreras på den 29:e Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF2018), som kommer att hållas i Tokyo Big Sight-mässhallen med början den 1 november. Mitsubishi Electric räknar med att lansera en kommersiell version inom räkenskapsåret som slutar i mars 2021.

Fig. 1 Systemkomponenter och jämförande prov

Viktiga egenskaper

1)
Högkvalitativa 3D-delar formade med hög hastighet
- Högkvalitativa 3D-delar med få håligheter kan formas vid hög hastighet med lasertråd-DED-metoden (Directed-Energy Deposition), som tillhandahåller metalltråden direkt till den laserbestrålade delen vid uppbyggnadsformning.
- En mängd olika 3D-former är möjliga, inklusive ihåliga eller överhängande former.
- Tekniken kan kombineras med delar som tillverkats med andra tillverkningsmetoder och är därför effektivt i uppbyggnadsreparationer.
- Vanlig, beprövad och billig lasersvetstråd kan användas.
2)
Förbättrad formnoggrannhet med unik punktformningsteknik
- Unik teknik upprepar punktformningen genom att synkront styra pulslaserbestrålningen, tillsatsen av metalltrådar och skyddsgas, samt formningspositionen. Formnoggrannheten är 60 % mer exakt jämfört med traditionell konsekutiv formningsteknik.
- Oxidering, ett problem med traditionell teknik, kan minskas med mer än 20 % jämfört med den traditionella tekniken eftersom området med hög temperatur är begränsat till ett smalt punktformningsområde.
- Sammansatta former kan också formas genom att använda speciella CAM-processer som är kompatibla med punktformningstekniken.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.