FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3217

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric provar vind-LIDAR och vattenånga-DIAL, med laserförstärkare med världens högsta uteffekt, för tidig prognostisering av kraftigt regn

Kommer att förbättra prognostisering av kraftigt regn

PDF-version (PDF:433.2KB)

TOKYO, 11 oktober 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har påbörjat demonstrationsprovning av ett nytt system utrustat med mätmetoder med vind-LIDAR (Light Detection and Ranging) och vattenånga-DIAL (Differential Absorption LIDAR, differentiell absorptions-LIDAR) för tidig prognostisering av kraftigt regn. Systemet innefattar en nyutvecklad vågledarlaserförstärkare med hög uteffekt. Förstärkaren levererar vad som tros vara världens högsta uteffekt, 15,8 millijoule, med hjälp av en pulslaser med enkelfrekvens i våglängden 1,5 μm, som inte är skadlig för människors ögon. Provningarna förväntas demonstrera att systemet snabbare, mer noggrant och inom ett bredare intervall jämfört med konventionella alternativ mäter både vattenånga i luften och uppåtgående luftströmmar som orsakar cumulonimbusmoln. Härnäst planerar Mitsubishi Electric att göra ytterligare förbättringar innan ett kommersiellt system för extra tidig prognostisering av kraftigt regn lanseras.

Demonstrationssystemet med vind-LIDAR och vattenånga-DIAL kommer att visas på CEATEC JAPAN 2018 i utställningskomplexet Makuhari Messe i Chiba, Japan från den 16 oktober till den 19 oktober.

Demonstration av vattenånga-DIAL och vind-LIDAR

Principen för mätningar med vattenånga-DIAL och vind-LIDAR

Det nya systemet, som är baserat på en konventionell vind-LIDAR som Mitsubishi Electric släppte den 28 maj 2014, har förbättrats för mätning av vattenånga i atmosfären. Den transmitterar laserstrålar från marken för att samtidigt mäta mängden av och avståndet till vattenånga. Den mäter även vindhastigheten och vindriktningen.

Över hela världen blir det allt vanligare med katastrofer orsakade av extrem väderlek. För att möjliggöra säker evakuering av samhällen vid kraftigt regn måste tidiga varningar utfärdas så tidigt som möjligt. Med konventionell väderradar kan dock cumulonimbusmoln endast observeras efter att de har bildats, vilket gör det svårt att prognostisera kraftigt regn i tillräckligt god tid för att kunna evakuera på lämpligt sätt. För att förbättra prognostiseringen har Mitsubishi Electric genomfört omfattande tester och förfining av mätnoggrannheten hos nya metoder med vattenånga-DIAL och vind-LIDAR. De här metoderna är nu i fasen för demonstrationsprovning.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.