FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3211

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric ställer ut på CEATEC JAPAN 2018

Presenterar IoT- och AI-tekniker, produkter och lösningar för genomförandet av det supersmarta samhället "Society 5.0"

PDF-version (PDF:200.2KB)

TOKYO, 20 september 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man visar upp ett brett utbud av banbrytande teknik, produkter och lösningar, inklusive upplevelseutställningar som använder tekniker för IoT och artificiell intelligens (AI) på CEATEC JAPAN 2018, som äger rum på Makuhari Messe-mässan i Chiba, Japan den 16–19 oktober. Mitsubishi Electric-montern, nr. A066 i Total Solution Area i Hall 2, arrangeras under temat "Förverkliga Society 5.0 genom avancerad teknik".

Företaget kommer också att demonstrera det egenutvecklade Maisart*-varumärket med AI-baserade tekniker, produkter och lösningar, inklusive virtuella verklighetsupplevelser av konceptbilen EMIRAI4 för smart mobilitet med nästa generationens kör-assistanstekniker, och världens snabbaste hiss med en toppfart på 1 230 meter per minut.

* Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI State-of-the-ART, Maisart)

Montern kommer att ha utställningar i följande kategorier:

Säker
- Sensorteknik för vattenånga som förutsäger kraftigt regn
- Nästa generationens lösningar för sjukvården med hjälp av medicinska intygskort
- "kizkia" videoanalyslösning som använder egenutvecklad AI för att upptäcka egenskaper hos personer eller ting och som automatiskt känner igen deras rörelser, förhållanden och situationer genom att analysera säkerhetsbilder i realtid
- "Fieldedge" bildbaserat vattenanalyssystem som utnyttjar AI för stabil vattennivåmätning
- "Fieldviewer" underhålls- och hanteringslösning som använder 3D-data för att skapa byggarbetsplatser för social infrastruktur
- "IBUKI-2 " (GOSAT-2) Övervakning av växthusgaser med SATellite-2
Innovativ
- "MELIPC" Edgecross-utrustad dator för industribruk och EDM-SV-P-serien med hög noggrannhet för gnistbearbetning använder egenutvecklad AI-teknik
- Anläggningar och tjänster som bidrar till net-Zero Energy Buildings (ZEB)
Förnuftig
- Virtuell verklighetsupplevelse med konceptbilen EMIRAI4 för smart mobilitet med nästa generationens kör-assistanstekniker
- Pekbaserat gränssnitt för fjärrkontroller som gör det enkelt för både synskadade och andra att styra enheter
Trevlig
- Belysningsteknik som efterliknar blå himmel
- "Real Texture"-teknik för att representera verklighetstrogen struktur, såsom glans och skugga
- Virtuell verklighetsupplevelse av världens snabbaste hiss med en toppfart på 1 230 meter per minut
Smart
- Teknik med modellbaserad AI-inlärning som styr utrustning gör det möjligt att leda en boll till målet i en cirkulär labyrint utan mänsklig inblandning
- AI för kompakt maskinvara för implementering på småskalig **
- Omedelbar identifieringsteknik av avlägsna objekt med egenutvecklad AI-teknik för säker körning
** FPGA: Field Programmable Gate Array

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.