FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3204

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric blir leverantör av dopplerlidarterminaler till Météo-France för att förbättra flygplans- och flygsäkerheten på flygplatsen Nice Côte d’Azur vid klart väder

Företagets första leverans av dopplerlidarterminaler i Europa är en del av strategin att expandera den globala försäljningen till 2,5 miljarder yen senast i mars 2021

PDF-version (PDF:452.3KB)

TOKYO, 12 juli 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har fått i uppdrag av Météo-France (Frankrikes nationella meteorologiska tjänst) att leverera ett system för dopplerlidarterminaler (DIABREZZATM A-serie). Systemet ska användas på Frankrikes andra mest trafikerade flygplats Nice Côte d’Azur, som under 2017 hanterade 13,3 miljoner passagerare. Det här blir Mitsubishi Electrics första leverans av dopplerlidarterminaler i Europa. Företaget strävar efter att utöka väderradar- och lidarverksamheten, inklusive dopplerlidarterminaler, på globala marknader till en nettoförsäljning på cirka 2,5 miljarder yen senast mars 2021.

Storlek 2,6 x 1,9 x 2,2 (B x D x H)
Vikt 2 ton eller mindre

DIABREZZATM A-serien dopplerlidarterminaler

Varken väderradarsystem med dopplerlidarterminaler för avkänning av vindskjuvning på flygplatser eller radar som mäter nederbörd med mikrovågor är effektiva vid klart väder. För att maximalt förebygga flygplansolyckor som följd av vindskjuvning måste avkänning ske under alla väderförhållanden och inte bara vid nederbörd. Det gör integreringen av radar och lidar särskilt viktig på storskaliga flygplatser.

En dopplerlidarterminal sänder ut laserstrålar och känner av ljus som reflekteras av damm och andra partiklar i luften. Det gör att systemet kan mäta siktlinjen för vindhastighet med hjälp av dopplerfrekvensändringen hos det återkastade ljuset. Mitsubishi Electric har utvecklat en förstärkare för plana vågledare som utökar observationsradien för vindhastighetssiktlinjen med över 20 km och som uppfyller de standarder och rekommendationer som utfärdats av Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organisation, ICAO). Organisationen säkerställer att verksamhet och föreskrifter inom civil luftfart överensstämmer med internationella normer.

Mitsubishi Electric har levererat system för dopplerlidarterminaler till flygplatser sedan 2015. Fem system som har levererats av företaget används för närvarande på Tokyos (Japan), Naritas (Japan) och Hongkongs (Kina) internationella flygplatser. Ytterligare två är planerade att levereras till Peking Daxings (Kina) och Antalyas (Turkiet) internationella flygplatser under 2018 före leveransen till Nice Côte d’Azur. Mitsubishi Electric förväntar sig framöver att leverera fler system till internationella flygplatser i Europa och andra marknader med målsättningen att utöka den globala omsättningen till 2,5 miljarder yen.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.