TOKYO, 10 juli 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man för andra året i rad har inkluderats i FTSE4Good Index Series, inbegripet FTSE Blossom Japan Index. Det är världens främsta måttstock för ansvarstagande investeringar (SRI) och listan tas fram av FTSE Russell som är helägt av London Stock Exchange Group

FTSE Russell tillhandhåller globala index och har skapat FTSE4Good Index Series, inbegripet FTSE Blossom Japan Index. Indexet är utformat för att mäta prestationen hos företag som visat ett stort engagemang inom miljöfrågor samt ekonomiska och sociala frågor (ESG). FTSE4Good-indexet används av en mängd olika marknadsaktörer för att skapa och bedöma ansvarsfulla investeringsfonder och andra produkter.

Mitsubishi Electric är fast beslutna att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Som ett ”globalt ledande grönt företag” strävar företaget kontinuerligt efter innovation som bidrar till att skapa ett hållbart samhälle med säkerhet, trygghet och komfort, vilket företaget uttrycker i sitt motto Changes for the Better (Positiv förändring).

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.