FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3196

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric undertecknar FN:s Global Compact

Företaget baserar sitt samhällsansvar på internationella normer för hållbar tillväxt

PDF-version (PDF:44.7KB)

TOKYO, 1 juni 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) som syftar till att främja företagets samhällsansvar baserat på internationella normer. Företaget registrerades som UNGC-deltagare den 31 maj.

Mitsubishi Electric strävar efter att bli ett ”globalt och ledande grönt företag” med miljövänliga produkter och tjänster genom tillverkning som har liten påverkan på miljön men stor påverkan på samhället. Framöver kommer företaget att arbeta med samhällsansvar i enlighet med UNGC:s principer och sträva efter att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs).

De tio principerna i FN:s Global Compact

Mänskliga rättigheter
- Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för de internationella mänskliga rättigheterna inom den sfär som de kan påverka; och
- Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
Arbetsvillkor
- Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar;
- Princip 4: avskaffa av alla former av tvångsarbete;
- Princip 5: avskaffa barnarbete; och
- Princip 6: inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.
Miljö
- Princip 7: Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem;
- Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och
- Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
Korruption
- Princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.