FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3192

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electrics nya teknik för fiberlasersvetsning minskar stänket och höjer produktiviteten

Högre kvalitet och produktivitet för fiberlasersvetsning med hög effekt för industriellt bruk

PDF-version (PDF:333.6KB)

TOKYO, 17 maj, 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) och dess dotterbolag Tada Electric Co. presenterade idag sin gemensamma utveckling av en ny teknik för fiberlasersvetsning som minskar den flygande, smälta metallen (stänk) med 95 procent eller mer*. I normala fall innebär mindre stänk även lägre hastighet och kvalitet, men den här nya tekniken ökar minskar stänket samtidigt som den höjer produktiviteten och kvaliteten för fiberlasersvetsning med hög effekt för industriellt bruk som till exempel stålbearbetning, biltillverkning och installation av elektrisk utrustning. Den nya tekniken förväntas användas i lasersvetsmaskiner från och med 2019.

* Jämfört med konventionell teknik vid svetsning med SPHC (varmvalsade material)

Jämförelse av stänk vid fiberlasersvetsning

Viktiga egenskaper

1)
Laserstrålen kombinerar hög och låg effekt vilket minskar stänket med 95 procent eller mer samtidigt som det förbättrar kvaliteten
- Minskar stänket oavsett svetshastighet genom att använda en laserstråle med låg effekt runt laserstrålen med hög effekt.
- Med det nya optiska systemet genererar fibern en laserstråle med låg effekt och en med hög effekt samtidigt.
- 10 kW laserstråle med hög effekt minskar stänket med 95 procent eller mer, vilket förbättrar kvaliteten

Vid lasersvetsning bildas ett hål och en pöl smält metall i området som bestrålas med laserstrålen. Lasereffekten kan höjas för att tränga in djupare, men då uppstår mer stänk. Efter att ha studerat smältpölar under flera typer av svetsning och utfört med än 10 000 experiment med höghastighetskamera har Mitsubishi Electric och Tada Electric upptäckt att stänket kan minskas genom att stråla ut en laserstråle med låg effekt runt laserstrålen med hög effekt. Därefter har man använt nyutvecklade system som installerats i änden på den optiska fibern och formar strålarna så strålen med låg effekt omger stråle med hög effekt och båda fokuserar på samma punkt. Tester med fiberlaser med en effekt på 10 kW bekräftar att stänket kan minskas med mer än 95 procent jämfört med konventionella system som svetsar i samma hastighet.
2)
Mindre stänk möjliggör svetsning i dubbelt så hög hastighet, vilket ökar produktiviteten
- Svetshastigheten behöver inte sänkas för att minska stänket, vilket betyder att systemets 10 kW fiberlaser med hög effekt kan svetsa dubbelt så snabbt som konventionella svetsar i lika tjockt material.

Vid konventionell fiberlasersvetsning ökar stänket markant vid vissa hastigheter, vilket kräver att hastigheten sänks för att säkerställa kvaliteten. Men om du använder den teknik som presenteras idag påverkas stänket bara minimalt av hastigheten så att du kan utnyttja lasern fullt ut. I ett test med SPHC (varmvalsade material) med en tjocklek på 4,5 millimeter kunde den nya tekniken svetsa dubbelt så snabbt som konventionell teknik.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.