FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3187

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar programvaran iQ Edgecross

Utnyttjar egenutvecklad AI-teknik för att öka produktionsbutikernas effektivitet och kvalitet genom förbättrat förebyggande underhåll

PDF-version (PDF:295.1KB)

TOKYO, April 19, 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av en dataanalysator i realtid och fyra datasamlare från slutet av juni 2018, som tillägg till dess programvarusortiment iQ Edgecross för edge-computing. iQ-Edgecross-produkter har stöd för Edgecross öppna programvaruplattform som används för att integrera fabriksautomation (FA) och informationsteknik (IT). Dataanalysatorn i realtid är programvara utrustad med patenterad artificiell intelligens (AI) för dataanalys och diagnostik, vilket kunderna kan använda för att förbättra förebyggande underhåll och kvalitet i sina produktionsbutiker. Datasamlarna möjliggör enkel och mycket snabb insamling av data. Tillsammans kommer de nya produkterna att förbättra effektiviteten genom att stärka edge-computing i Mitsubishi Electrics e-F@ctory-integrerade FA-lösningar, vilka kunderna använder för att minska de totala kostnaderna för utveckling, produktion och underhåll.

iQ-Edgecross roll i e-F@ctory-lösningar

Viktiga egenskaper

1)
Dataanalysator i realtid med AI förbättrar förebyggande underhåll
– Utför analyser och diagnoser i realtid av produktionssystem som är i drift med hjälp av ett program istället för separata program för olika syften (t.ex. analyser offline och realtidsdiagnostik).
– Förbättrar noggrannheten i detektering av onormalt utrustningsbeteende under realtidsdiagnostik med liknande teknik för vågformsigenkänning (AI-teknik från Mitsubishi Electric Maisart1) för att lära sig och identifiera data, t.ex. vågformsmönster från sensorer.
– Implementerar förebyggande underhåll och kvalitetsförbättring utan ytterligare programmering. I händelse av problem, förutom att använda AI-tekniker, har faktoranalysen förenklats med statistiska diagnostikverktyg, t.ex. Mahalanobis-Taguchi-metoden (upptäcker avvikelser från normal drift med hjälp av korrelationer mellan datauppsättningar) och multivariabel regressionsanalys för data.

1 Mitsubishi Electric AI skapar State-of-the-ART-teknik:
Varumärkta grundprinciper och tillämpad AI-teknik
2)
Fabriksdata samlas enkelt och snabbt in med hjälp av fyra typer av datasamlare
– Samlar enkelt in data från utrustning och enheter via datasamlare med stöd för SLMP2, OPC UA3 och MTConnect4.
– Datasamlarna är helt kompatibla med CC-Link IE Field-nätverk för snabb datainsamling (upp till 1 ms) på produktionsanläggningar för att säkerställa mycket noggrann kontroll av utrustning5.

2 Seamless Message Protocol: Vanligt protokoll som gör att olika program kan kommunicera med varandra utan begränsningar i nätverket eller begränsningar hos Ethernet-produkter eller CC-Link IE-kompatibla enheter
3 Plattformsoberoende kommunikationsstandard som utvecklats av OPC Foundation i USA
4 Kommunikationsstandard för maskinverktyg från MTConnect Institute i USA
5 Förinstallerad i Mitsubishi Electric MELIPC MI5000-seriens industridatorer. (Läs pressmeddelande "Mitsubishi Electric lanserar MELIPC-seriens industridatorer" som släpptes den 19 april 2018.) I framtiden planerar företaget att sälja programvaran som en fristående produkt

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.