FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3180

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric levererar radioutrustning för kommunikationsbaserade styrsystem för tåg på Tokyos tunnelbanelinje Marunouchi

Mycket pålitlig kommunikation höjer järnvägssäkerheten och tillförlitligheten

PDF-version (PDF:140.7KB)

TOKYO, den 22 februari 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man levererat en beställning gjord av Tokyo Metro Co., Ltd för radioutrustning som ska användas i – vad som förväntas bli – Japans första kommunikationsbaserade styrsystem för tåg (CBTC) i tunnelbanor. Leveransen omfattar radioutrustning längs med banvallen för en avgrening av Tokyos tunnelbanelinje Marunouchi, mellan stationerna Nakano-sakaue och Honancho, samt radioutrustning ombord på ett tåg som drivs på linjen i verifieringssyften.

Tokyo Metro kommer att utvärdera och kontrollera utrustningen under testanvändningsperiod, med en målsättning för fullständig kommersiell idriftsättning på hela Marunouchi-linjen i slutet av räkenskapsåret 2023.

Tåg med radioutrustning ombord

Radioutrustning för banvallen

CBTC-system används för att uppgradera upptäckten av tågets plats och hantering av tågintervall (framfart), som vanligtvis utförs med banvallsutrustning (t.ex. spårledning och signaler). CBTC-systemen kan i synnerhet förstärka högdensitetsåtgärder för tåg och minska underhållskostnader för banvallsutrustning. Dock ställs högre krav på att säkerställa järnvägssystemens säkerhet och trygghet, vilket skapar ett behov av avancerade säkerhetslösningar och radioutrustning med stor motståndskraft mot radiointerferens.

Mitsubishi Electric har kunnat möta behoven genom att dra nytta av tekniker inom radiokommunikation som företaget har utvecklat inom området under årens lopp, inklusive flygindustrin. Företaget är nu behjälpligt för Tokyos tunnelbanesystem för kontroller av den senast levererade radioutrustningen för banvallar och ombord på tåg med målsättningen att lansera ett kommersiellt CBTC-system i slutet av räkenskapsåret 2023. Vidare förväntar sig Mitsubishi Electric en utökning av verksamheten inom transportsystem genom att erbjuda en rad signalsystem för järnvägar världen över.

Funktioner

1)
Stabil radiokommunikation och hög motståndskraft mot radiostörningar
– Tillförlitlig och kontinuerlig kommunikation förverkligas tack vare motståndskraft mot störningar från annan radioutrustning, även på stationer eller i stadsområden med täta radiovågor
– Mycket tillförlitliga kommunikationsdata tack vare minimal påverkan från radiointerferens
2)
Trygg och säker styrkontroll tack vare ett avancerat säkerhetssystem
– Mycket säker kommunikation mellan utrustning ombord på tåg och längs med banvallen uppnås med Mitsubishi Electrics egenutvecklade autentiseringsalgoritm som förhindrar oauktoriserad åtkomst
– Hantering av krypteringsnycklar minskar risken för informationsläckage eller dataförfalskning till följd av läckage i en krypteringsnyckel
– Överensstämmelse med avancerade säkerhetskrav i CBTC-systemen säkerställer säker och trygg tågstyrning
3)
Antal och arrangemang av banvallens radioutrustning optimeras för minimerade kostnader
– Mitsubishi Electrics egenutvecklade algoritm minskar den tid som krävs för att simulera spridningen av radiovågor (reducerat från dagar till bara några timmar) när du utför simuleringar
– Simuleringar med hög precision gör att antalet och arrangemanget av banvallens radioutrustning är optimerat för att minska utrustningskostnader samtidigt som nödvändig intensitet för radiovågor upprätthålls

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.