FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3178

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electrics nya fabrik för integrerad automatisering ska börja producera vakuumbrytare och vakuumkretsbrytare

Framtagen för nyskapande, effektiv IoT-baserad produktion som grundar sig i ”e-F@ctory”-konceptet

PDF-version (PDF:197.2KB)

TOKYO, 20 februari 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har slutfört byggandet av en fabrik för integrerad automatisering för tillverkning av vakuumbrytare och vakuumkretsbrytare vid Power Distribution Systems Center i Marugame, Japan. I den nya fabriken nyttjas Mitsubishi Electrics e-F@ctory-koncept för integrerad automatisering som baseras på IoT-teknik, med syftet att uppnå hög effektivitet, hög produktivitet och minimera kostnaderna. Den totala försäljningen av vakuumbrytare och vakuumkretsbrytare beräknas uppgå till 12 miljarder yen år 2025.

Ny fabrik för integrerad automatisering, vakuumbrytare och vakuumkretsbrytare

Företagets e-F@ctory-koncept utnyttjar banbrytande teknik för att visualisera information och det kan integreras i system för tillverkningsgenomförande på hög nivå för förbättrad produktion. I den nya fabriken används denna kunskap för att förena produktionsinformation, från order till montering och transport, för ökad produktivitet och produktkvalitet. Dessutom kommer e-F@ctory-konceptet att användas för att förbättra cykelhastigheter och förkorta ledtiderna.

Drifttiden för produktionslinjen gällande integrerad automatisering maximeras genom ett delvis införande av automatisk montering och testenheter för vakuumbrytare och vakuumkretsbrytare, vilket förut var decentraliserat inom Power Distribution Systems Center.

Fabriken är först med att utnyttja Mitsubishi Electrics D-SMiree System* i distributionsnät för medel- och lågspänningslikström avseende spänning på upp till 1 500 V DC. Dessutom tas avancerad energisparande utrustning och visualiseringsteknik för energiförlust i bruk i den nya fabriken i syfte att minska dess miljöavtryck och energiförbrukning.

* D-SMiree ─ Diamond-Smart Medium Voltage Direct Current Distribution Network System for Innovative Reliable Economical Ecology (Diamant Smart, distributionsnät för medelspänningslikström för innovation, pålitlighet, ekonomi och ekologi)

Den nya fabriken, översikt

Plats 8 Horai-cho, Marugame, Kagawa prefektur, Japan
Byggnadsarea Ca. 12 900 m2 (golvarea: ca. 14 200 m2)
Struktur Stålkonstruktion med två våningar
Huvudanläggningar Områden för tillverkning, testning och kontor för design, konstruktion och kvalitetskontrollavdelningar
Driftstart Juli 2018 (stegvis från mars 2018)
Miljöåtgärder Approx. En minskning på cirka 280 ton av årliga koldioxidutsläpp:
• Soldrivna system (inledningsvis 200 kW sedan 600 kW år 2020)
• Högpresterande utrustning (LED-belysning, transformator, etc.)
• Luftkonditioneringssystem med strålning
• D-SMiree-system distribution av medel- och lågspänningslikström

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.